Září 2014/2015

SAMOLEPKA č.1 Izraelité v zaslíbené zemi

25.11.2014 14:21
Izraelité se v zaslíbené zemi Kanaán začali přidávat k pohanům, kteří věřili vymyšleným bůžkům. Neprosili Hospodina o ochranu, a proto do jejich země vtrhli nepřátelští Midjánci. V minulém školním roce jsme si pověděli, jak Izraelité s Hospodinovou pomocí přišli do zaslíbené země Kanaán. Díky...

SAMOLEPKA č.2 Hospodin si vybral Gedeóna, aby zachránil Izraelity před Midjánci

25.11.2014 14:24
Izraelité prosili Hospodina za odpuštění svého špatného chování. Hospodin je vyslyšel a připravil pro ně plán záchrany. Vybral si k tomu mladého Gedeóna. Po sedmi letech, kdy museli žít Izraelité ve strachu před Midjánci, pro ně Hospodin připravil pomoc. K tornu však potřeboval člověka, který mu...

SAMOLEPKA č.3 Gedeón prosí Hospodina o pomoc

25.11.2014 14:27
Hospodin poslal Gedeónovi pomocníky pro boj s Midjánci. Sešlo se jich ale málo. Gedeón si proto vyžádal od Hospodina znamení, aby se ujistil, že jim opravdu pomůže zvítězit. Jednou se Midjánci opět chystali vtrhnout k Izraelitům, okrást je a zničit všechno, co se dalo. Tentokrát jich bylo více než...

SAMOLEPKA č.4 Midjánci byli poraženi

25.11.2014 14:29
Izraelité v čele s Gedeónem vtrhli do tábora Midjánců. V rukou měli hliněné nádoby, ve kterých ukrývali pochodně, a křičeli: „Za Hospodina a Gedeóna!" A tak zvítězili. Gedeón dostal od Hospodina důležitý úkol — s několika stovkami izraelských mužů bojovat proti tisícům midjánských vojáků. Gedeónovi...