Listopad 2014/2015

SAMOLEPKA č.9 Chanu trápilo, že nemá děti

26.11.2014 12:27
Izraelita Elkána měl dvě ženy. Peninu, která měla několik dětí, a Chanu, která děti mít nemohla. Moc se tím trápila. Penina se jí kvůli tomu často vysmívala. Byl jeden Izraelský muž, který se jmenoval Elkána. Jako správný Izraelita chodil každý rok s celou rodinou do města Šílo, aby se tam ve...

SAMOLEPKA č.10 Chana se svěřila se svým trápením Hospodinu

26.11.2014 12:29
Chana se jednou šla vyplakat k Hospodinu do svatyně. U vchodu se setkala s knězem Élím, který ji potěšil zprávou, že Bůh jí slyší a brzy se jí narodí dítě. Minulé setkání jsme slyšeli o Chaně, která se vytratila od společného jídla a zamířila ke dveřím svatyně, kde byla uložena posvátná Archa...

SAMOLEPKA č.11 Chaně se narodil Samuel. Vychovával jej pak kněz Élí

26.11.2014 12:31
Hospodin vyslyšel Chaninu modlitbu a daroval jí chlapce Samuela. Když povyrostl, rodiče ho dovedli do svatyně v Šílo, aby z něj kněz Élí vychoval dobrého Hospodinova služebníka. Hospodin vyslyšel Chaninu modlitbu, když ho prosila o miminko. Asi za rok zavládla v Elkánově domě veliká radost....

SAMOLEPKA č.12 Samuel uslyšel, jak k němu Hospodin mluví

26.11.2014 12:44
Samuel jedné noci uslyšel, jak ho někdo opakovaně volá. Kněz Élí mu prozradil, že takto volá jedině Hospodin. Od té chvíle pak Hospodin k Samuelovi často mluvil a on mu rozuměl. Knězi Élímu léta přibývala a postupně přestával vidět. V noci spával ve vlastním pokoji a Samuela, který sílil na těle i...