Leden 2014/2015

SAMOLEPKA č.21 Král Šalomoun se proslavil svou moudrostí

29.12.2014 09:12
Po Davidovi se stal králem jeho syn Šalomoun. Hospodin ho obdaroval výjimečnou moudrostí. Díky ní dokázal rozsoudit i spor dvou žen hádajících se o dítě. Po Davidovi se stal králem Izraelitů jeho syn Šalomoun. Jednoho dne měl Šalomoun zvláštní sen. V něm za ním přišel Hospodin s nabídkou:...

SAMOLEPKA č.20 Přenesení Archy úmluvy do Jeruzaléma

29.12.2014 09:10
David se stal druhým izraelským králem. Měl rád Hospodina a snažil se ho poslouchat. Do Jeruzaléma nechal přenést vzácnou Archu úmluvy, aby byl Hospodin nablízku všem lidem. Když zemřel král Saul, stal se David novým králem Izraele. Přestože byl ted' David nejmocnějším člověkem v zemi, uvědomoval...

SAMOLEPKA č.19 David a Jónatan byli opravdoví přátelé

29.12.2014 09:09
Ze Saulova syna Jónatana a Davida se stali opravdoví přátelé. Byli často spolu. Proto Jónatan pomohl Davidovi k útěku před rozzlobeným králem Saulem, který ho chtěl zabít. Od toho dne, kdy David zabil obra Goliáše, se jeho život úpině změnil. Král Saul si vzal Davida k sobě do paláce a choval se k...

SAMOLEPKA č.18 David porazil obra Goliáše

29.12.2014 09:07
David díky Hospodinově pomoci porazil kamenem a prakem obra Goliáše. Tím zvítězil nad nepřátelskými Pelištejci, kteří chtěli z Izraelitů udělat své otroky. O Davidovi, druhém a největším králi Izraele, nalezneme v Bibli mnoho příběhů. Jeden z nich vypráví o jeho velké statečnosti a důvěře v...