Zamyšlení na slavnost Nanebevzetí Panny Marie - o mámě

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - O MÁMĚ.pdf

 

Zamyšlení na 19. neděli v mezidobí - Pokrm na cestu

zde ke szažení:ZAMYŠLENÍ NA 19. NEDĚLI V MEZIDOBÍ -POKRM NA CESTU.pdf

 

Zamyšlení na 18. neděli v mezidobí - klamné žádosti, marné smýšlení

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 18. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - KLAMNÉ ŽÁDOSTI, MARNÉ SMÝŠLENÍ.pdf

 

 

Zamyšlení na slavnost Seslání Ducha Svatého - Chuť dělat dobro

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - CHUŤ DĚLAT DOBRO.pdf

 

Zamyšlení na Velikonoční neděli-Ježíš žije!

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI- JEŽÍŠ ŽIJE.pdf

 

Zamyšlení na Květnou neděli - Dokonalá lítost

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA KVĚTNOU NEDĚLI- DOKONALÁ LÍTOST.pdf

 

Zamyšlení na 4. neděli postní - Všechno zadarmo! A pokání?

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI POSTNÍ - VŠECHNO ZADARMO A POKÁNÍ.pdf

 

3. neděle postní

zde ke stažení:3. neděle postní - B.docx

zde ke stažení v PDF: 3. neděle postní - B.pdf

 

Zamyšlení na 2. meděli postní - Boží vábení

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI POSTNÍ - BOŽÍ VÁBENÍ.pdf

 

Zamyšlení na 1. neděli postní - Smrt

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI POSTNÍ - SMRT.pdf

 

Zamyšlení na 6. neděli v mezidobí - Smrt

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - SMRT.pdf

 

Zamyšlení na 5. neděli v mezidobí - Je dobré vidět

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - JE DOBRÉ VIDĚT.pdf

 

Zamyšlení na 4. neděli v mezidobí - Připoutat se k Pánu

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI V MEZIDOBÍ- PŘIPOUTAT SE K PÁNU.pdf

 

Zamyšlení na 3. neděli v mezidobí - Dobrá investice

zd ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - DOBRÁ INVESTICE.pdf

 

Zamyšlení na 2 neděli v mezidobí - Cesta učedníka

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - CESTA UČEDNÍKA.pdf

 

Zamyšlení na 3.neděli adventní - Důležitá otázka

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI ADVENTNÍ - DŮLEŽITÁ OTÁZKA.pdf

 

Zamyšlení na 1. neděli adventní - Jsme doma

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI ADVENTNÍ - JSME DOMA.pdf

 

Zamyšlení na 34. neděli v mezidobí - Krista krále - Ježíš je pán

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 34. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - KRISTA KRÁLE - JEŽÍŠ JE PÁN.pdf

 

"Velké moudro"  jáhna Jaroslava Maxmiliána Kašparů

zde ke stažení:VM-Velke_moudro.pdf

 

Zamyšlení na 33. neděli v mezidobí - odměna za věrnost

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ- ODMĚNĚNÁ VĚRNOST.pdf

 

Zamyšlení na slavnost všech Svatých - Jsem očipovaný

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA NA SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - JSEM OČIPOVANÝ.pdf

 

Zamyšlení na 29. neděli v mezidobé - Bozí pokyny

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - BOŽÍ POKYNY.pdf

 

Zamyšlení na 28. neděli v mezidobí - Nácvik hostiny

zde ke stažení: ZAMYŠLENÍ NA 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - NÁCVIK HOSTINY.

 

Zamyšlení na 27. neděli v mezidobí - Pánova vinice

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - PÁNOVA VINICE.pdf

 

Zamyšlení na 26. neděli v mezidobí - Konflikt zájmů

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 26. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - KONFLIKT ZÁJMŮ.pdf

 

Zamyšlení na 23. neděli v mezidobé: Nesmím mlčet, když Bůh mluví

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 23. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - NESMÍM MLČET, KDYŽ BŮH MLUVÍ.pdf

 

Zamyšlení na 20. neděli v mezidobí: Záchrana všech a každého

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 20. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - ZÁCHRANA VŠECH A KAŽDÉHO.pdf

 

Zamyšlení na 19. neděli v mezidobí: Vyjdi ven! Pojď!

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 19. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - VYJDI VEN - POJĎ.pdf

 

Zamyšlení na 18. neděli v mezidobí: Hlad a nasycení

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 18. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - HLAD A NASYCENÍ.pdf

 

Zamyšlení na 17. neděli v mezidobí:Všechno slouží k dobrému

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 17. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - VŠECHNO SLOUŽÍ K DOBRÉMU.pdf

 

Zamyšlení na 15. neděli v mezidobí: Touha po úrodnosti

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 15. NEDĚLI V MEZIDOBÍ- TOUHA PO ÚRODNOSTI.pdf

 

Zamyšlení na 13. neděli v mezidobí:Smýšlení

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 13. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - SMÝŠLENÍ.pdf

 

Zamyšlení na 12. neděli v mezidobí: Koho se nemám bát?

zde ke stažení: ZAMYŠLENÍ NA 12. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - KOHO SE NEMÁM BÁT.pdf

 

Zamyšlení na 11. neděli v mezidobí: Nesplněné úkoly

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 11. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - NESPLNĚNÉ ÚKOLY.pdf

 

Zamyšlení na svátek nejsvětější trojice - Sláva

zde ke stažení: ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - SLÁVA.pdf

 

Zamyšlení na svátek seslání Ducha svatého: Všeobecný užitek

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - VŠEOBECNÝ UŽITEK.pdf

 

Zamyšlení na 7. neděli velikonoční: Ježíš se za tebe modlí

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - JEŽÍŠ SE ZA TEBE MODLÍ.pdf

 

Zamyšlení na 6. neděli velikonoční: Velká radost

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - VELKÁ RADOST.pdf

 

Zamyšlení na 5. neděli velikonoční: Kameny

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - KAMENY.pdf

 

Zamyšlení na 4. neděli velikonoční: Dělat druhým radost

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - DĚLAT DRUHÝM RADOST.pdf

 

Zamyšlení na 3. neděli velikonoční:Ježíš žije!

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - JEŽÍŠ ŽIJE.pdf

 

Zamyšlení na 2. neděli velikonoční: Skutečně světit

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - SKUTEČNĚ SVĚTIT.pdf

 

Zamyšlení na 4 neděli postní: Žít z víry

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI POSTNÍ - ŽÍT Z VÍRY.pdf

 

Zamyšlení na 3. neděli postní: Touha

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI POSTNÍ - TOUHA.pdf

 

Zamyšlení na 1. neděli postní: Opravné prostředky

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI POSTNÍ - OPRAVNÉ PROSTŘEDKY.pdf

 

Zamyšlení na 7. neděli v mezidobí: Cesta dokonalosti

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - CESTA DOKONALOSTI.pdf

 

Zamyšlení na 5. neděli v mezidobí:Chci být světlem

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - CHCI BÝT SVĚTLEM.pdf

 

Zamyšlení na svátek Uvedení Páně do chrámu - světlo Kristovo

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - SVĚTLO KRISTOVO.pdf

 

Zamyšlení na 3.neděli v mezidobí: Zabulón a Neftalí

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - ZABULÓN A NEFTALÍ.pdf

 

Zamyšlení na 2. neděli v mezidobí: Vydávám svědectví

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - VYDÁVÁM SVĚDECTVÍ.pdf

 

Zamyšlení na neděli křtu Páně: Sluha

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA NEDĚLI KŘTU PÁNĚ - SLUHA.pdf

 

Zamyšlení na 2. neděli po narození Páně: Boží interpretace

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI PO NAROZENÍ PÁNĚ - BOŽÍ INTERPRETACE.pdf

 

Zamyšlení na neděli Svaté Rodiny - Všechno s Ježíšem

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA NEDĚLI SVATÉ RODINY - VŠECHNO S JEŽÍŠEM.pdf

 

Zamyšlení na 4. neděli adventní - Dar pro ježíše

zde ke stažení:Zamyšlení na 4. neděli adventní - Dar pro Ježíše.pdf

 

Zamyšlení na 2. neděli adventní - Pozemské věci - překážka i šance

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI ADVENTNÍ - POZEMSKÉ VĚCI - PŘEKÁŽKA I ŠANCE.pdf

Zamyšlení na 1. neděli adventní - Nové šaty

Zamyšlení na 33. neděli v mezidobí: Jasej a pracuj

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - JÁSEJ A PRACUJ.pdf

 

Zamyšlení na 28. neděli v mezidobí: Velkým hlasem

 

Zamyšlení na 27. neděli v mezidobí: Rozněcuj!

 

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - ROZNĚCUJ.pdf

 

Zamyšlení na 26. neděli v mezidobí - Cena křesťanství

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 26. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - CENA KŘESŤANSTVÍ.pdf

 

 

Zamyšlení na slavnost Sedmibolestné Panny Marie - Ctnosti versus hodnoty

 

Zamyšlení na 23. neděli v mezidobí - Trochu logiky

Zamyšlení na 20 neděli v mezidobí - Do krve!

Zamyšlení na 19. neděli v mezidobí - Požehnán buď Hospodin!

Zamyšlení na 18. neděli v mezidobí - Nad sluncem

Zamyšlení na 15. neděli v mezidobí - Boží přítel

Zamyšlení na 16. neděli v mezidobí - Nejlepší podíl

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 16. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - NEJLEPŠÍ PODÍL.pdf

Zamyšlení na 15. neděli v mezidobí - Oživené srdce

zde ke stažení:ZAMYŠLENÍ NA 15. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - OŽIVENÉ SRDCE.pdf

Zamyšlení na 14. neděli v mezidobí - stručně

Zamyšlení na 13. neděli v mezidobí - Učeník

Zamyšlení na 7. velikonoční neděli: Ježíš je mocný

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 7. VELIKONOČNÍ NEDĚLI - JEŽÍŠ JE MOCNÝ.pdf

Zamyšlení na 6. velikonoční neděli: Skutečně stačí Ježíš?

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 6. VELIKONOČNÍ NEDĚLI - SKUTEČNĚ STAČÍ JEŽÍŠ.pdf

Zamyšlení na 5. velikonční neděli: Zodpovědnost lásky

Zamyšlení na květnou neděli: Slavnostní vstup

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA KVĚTNOU NEDĚLI - SLAVNOSTNÍ VSTUP.pdf

 

Zamyšlení na 5. neděli postní: Stále nové

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI POSTNÍ - STÁLE NOVÉ.pdf

Zamyšlení na 4. neděli postní: Příčina naší radosti

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI POSTNÍ - PŘÍČINA NAŠÍ RADOSTI.pdf

Zamyšlení na 3. neděli postní: Ještě je naděje

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI POSTNÍ - JEŠTĚ JE NADĚJE.pdf

Zamyšlení na 1. neděli postní: Čas na změnu

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI POSTNÍ - ČAS NA ZMĚNU.pdf 

Zamyšlení na 8. neděli v mezidobí: Z plnosti srdce

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - Z PLNOSTI SRDCE.pdf

Zamyšlení na 6. neděli v mezidobí: Chudí pro pána

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - CHUDÍ PRO PÁNA.pdf

Zamyšlení na 5. neděli v mezidobí: Pán dílo dokončí!

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - PÁN DÍLO DOKONČÍ.pdf

Zamyšlení na 4. neděli v mezidobí: Držet se Ježíše

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - DRŽET SE JEŽÍŠE.pdf

Zamyšlení na 3. neděli v mezidobí: Bůh mluví!

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - BŮH MLUVÍ.pdf

Zamyšlení na slavnost Zjevení Páně: Pohané

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - POHANÉ.pdf

Zamyšlení na svátek Svaté rodiny: U nás doma

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SVATÉ RODINY-U NÁS DOMA.pdf

Zamyšlení na 3. neděli adventní: Bůh jásá

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI ADVENTNÍ - BŮH JÁSÁ.pdf

Zamyšlení na 2. neděli adventní: Prostá radost

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI ADVENTNÍ - PROSTÁ RADOST.pdf

Zamyšlení na 34. neděli v mezidobí: Kristuj je král

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 34. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - KRISTUJ JE KRÁL.pdf

Zamyšlení na 33. neděli v mezidobí: Vzdávání díků

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - VZDÁVÁNÍ DÍKŮ.pdf

Zamyšlení na 32. neděli v mezidobí: Ježíšův kněz

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 32. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - JEŽÍŠŮV KNĚZ.pdf

Zamyšlení na 31. neděli v mezidobí: Kněžství

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - KNĚŽSTVÍ.pdf

Zamyšlení na 30. neděli v mezidobí: Chození s jásotem

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - CHOZENÍ S JÁSOTEM.pdf

Zamyšlení na 27. neděli v mezidobí: Požehnání

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - POŽEHNÁNÍ.pdf

Zamyšlení na 22. neděli v mezidobí: Celým srdcem

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 22. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - CELÝM SRDCEM.pdf

Zamyšlení na 21. neděli v mezidobí: Rozhodni se

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 20. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - ROZHODNI SE.pdf

Zamyšlení na 20. neděli v mezidobí: Co je rozumné?

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 20. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - CO JE ROZUMNÉ.pdf

Zamyšlení na 19. neděli v mezidobí: Eucharistie a svědomí

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 19. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - EUCHARISTIE A SVĚDOMÍ.pdf

Zamyšlení na 18. neděli v mezidobí: Čím se sytíš?

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 18. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - ČÍM SE SYTÍŠ.pdf

Zamyšlení na 17. neděli v mezidobí: O pastýřích

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 17. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - JAK DOBRÝ JE PÁN.pdf

Zamyšlení na 16. neděli v mezidobí: O pastýřích

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 16. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - O PASTÝŘÍCH.pdf

Zamyšlení na 15. neděli v mezidobí: Víš, kdo jsi?

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 15. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - VÍŠ, KDO JSI.pdf

Zamyšlení na slavnosz narození Jana Křitele: Tvůj příběh

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘITELE - TVŮJ PŘÍBĚH.pdf

Zamyšlení na 11. neděli v mezidobí: Boží díla

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 11. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - BOŽÍ DÍLA.pdf

Zamyšlení na slavnost Nejsvětější trojice - rodina

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - RODINA.pdf

Zamyšlení na seslání Ducha Svatého - Znamení

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - ZNAMENÍ.pdf

Zamyšlení na 7. neděli velikonoční: Touha

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - TOUHA.pdf

Zamyšlení na 6. neděli velikonoční: Jsem vyvolený

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - JSEM VYVOLENÝ.pdf

Zamyšlení na 5. neděli velikonoční: Ratolest

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - RATOLEST.pdf

Zamyšlení na 4. neděli velikonoční: Jediný spasitel

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - JEDINÝ SPASITEL.pdf

Zamyšlení na 3. neděli velikonoční: Pokání

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - POKÁNÍ.pdf

Zamyšlení na 2. neděli velikonoční: Pokoj Vám!

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - POKOJ VÁM.pdf

Přednášky P.Josefa Svobody z duchovní obnovy na Hovězí dne 24.22

Přednášky ke stažení zde:

Bible v životě jednotlivce.MP3

Kdo je Ježíš Kristus.MP3

Modlitba.MP3

Proměnění Páně.MP3

Zamyšlení na květnou neděli: Děkuji!

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA KVĚTNU NEDĚLI - DĚKUJI!.pdf

Zamyšlení na 5. neděli postní: Ze smrti do života

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI POSTNÍ -ZE SMRTI DO ŽIVOTA.pdf

Zamyšlení na 3. neděli postní: SOLO DIO BASTA 

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI POSTNÍ -SOLO DIO BASTA.pdf

Zamyšlení na 2. neděli postní: Milovaný syn

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI POSTNÍ -MILOVANÝ SYN.pdf

Zamyšlení na 1. neděli postní: Nadšený Bůh

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI POSTNÍ -NADŠENÝ BŮH.pdf

Zamyšlení na 6. neděli v mezidobí: Malomocní

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - MALOMOCNÍ.pdf

Zamyšlení na 5. neděli v mezidobí: Skvělá vůně

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - SKVĚLÁ VŮNĚ.pdf

Zamyšlení na 4. neděli v mezidobí: Jsem nespokojený

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - JSEM NESPOKOJENÝ.pdf

Zamyšlení na 3. neděli v mezidobí: Odvážná prosba

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - ODVÁŽNÁ PROSBA.pd

Zamyšlení na 2. neděli v mezidobí: Týden před námo

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - TÝDEN PŘED NÁMI.pdf

Zamyšlení na svátek Křtu Páně

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - OSLAVUJ A SLUŽ.pdf

Zamyšlení na svátek Narození Páně

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK NAROZENÍ PÁNĚ - RADOSTNÝ KŘIK.pdf

Zamyšlení na 4. neděli adventní: Boží úkoly

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI ADVENTNÍ - BOŽÍ ÚKOLY.pdf

Zamyšlení na 3. neděli adventní: Vím, kdo jsem

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI ADVENTNÍ - VÍM KDO JSEM.pdf

Zamyšlení na 2. neděli adventní: Zvěst

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI ADVENTNÍ - ZVĚST.pdf

Zamyšlení na 1. neděli adventní: Vize

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI ADVENTNÍ - VIZE.pdf

Zamyšlení na 34. neděli v mezidobí: Kristus Král!

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 34. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - KRISTUS KRÁL.pdf

Zamyšlení na 33. neděli v mezidobí: Je to o tobě!

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - JE TO O TOBĚ.pdf

Zamyšlení na 32. neděli v mezidobí: O moudrosti

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 32. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - O MOUDROSTI.pdf

Zamyšlení na 31. neděli v mezidobí: Pojďme výš

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - POJĎME VÝŠ.pdf

Zamyšlení na 30. neděli v mezidobí: Bezmocnost a síla

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - BEZMOCNOST A SÍLA.pdf

Zamyšlení na 29. neděli v mezidobí: Dáváním bohatneš

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - DÁVÁNÍM BOHATNEŠ.pdf

Zamyšlení na 26. neděli v mezidobí: Formování svědomí

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 26. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - FORMOVÁNÍ SVĚDOMÍ.pdf

Zamyšlení na 25. neděli v mezidobí: Jak dobrý je Pán

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - JAK DOBRÝ JE PÁN.pdf

Zamyšlení na 24. neděli v mezidobí: Proč odustit

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 24. NEDĚLI V MEZIDOBÍ-PROČ ODPUSTIT.pdf

Zamyšlení na 22. neděli v mezidobí: Zaskočený

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 22. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - ZASKOČENÝ.pdf

Zamyšlení na 21. neděli v mezidobí: Boží řešení

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 21. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - BOŽÍ ŘEŠENÍ.pdf

Zamyšlení na 20. neděli v mezidobí: Křik kananejské ženy

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 20. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - KŘIK KANANEJSKÉ ŽENY.pdf

Zamyšlení na svátek Promění Páně: Vymyšlené bajky

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ - VYMYŠLENÉ BAJKY.pdf

Zamyšlení na 17. neděli v mezidobí: Zariskuj a přej si

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 17. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - ZARISKUJ A PŘEJ SI.pdf

Zamyšlení na 15. neděli v mezidobí: Bůh mluví

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 12. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - BŮH MLUVÍ.pdf

Zamyšlení na 12. neděli v mezidobí: Důvěra

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 12. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - DŮVĚRA.pdf

Zamyšlení na 11. neděli v mezidobí: Boží vlastnictví

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 11. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - BOŽÍ VLASTNICTVÍ.pdf

Zamyšlení na slavnost nejsvětější trojice: Být s ním

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - BÝT S NÍM.pdf

Zamyšlení na 7. velikonoční neděli

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 7. VELIKONOČNÍ NEDĚLI - NOVÉNA.pdf

Zamyšlení na 6. velikonoční neděli

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 6. VELIKONOČNÍ NEDĚLI - OČEKÁVÁM.pdf

Zamyšlení na 5. velikonoční neděli

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 5. VELIKONOČNÍ NEDĚLI - JSI OBR.pdf

Zamyšlení na 3. velikonoční neděli

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - HOŘÍ TI SRDCE.pdf

Zamyšlení na 2. velikonoční neděli

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. VELIKONOČNÍ NEDĚLI - CHVALOZPĚV NA CÍRKEV.pdf

Zamyšlení na velikonoční neděli

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI-ŽIJE.pdf

Zamyšlení na Květnou neděli

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA KVĚTNU NEDĚLI - OTCŮV DOPIS.pdf

Zamyšlení na 5. neděli postní

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI POSTNÍ - OSLAVUJME.pdf

Zamyšlení na 4. neděli postní

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI POSTNÍ - JSEM SVĚTLEM V PÁNU.pdf

Zamyšlení na 2. neděli postní

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI POSTNÍ - BŮH NÁS VOLÁ A POSILUJE.pdf

Zamyšlení na 1. neděli postní

text ke stažení zde:Zamyšlení na 1 neděli postní.pdf

Zamyšlení na 8. neděli v mezidobí: Odpočinek v Božím náručí

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - ODPOČINET V BOŽÍM NÁRUČÍ.pdf

Zamyšlení na 7. neděli v mezidobí: Utopie?

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ-UTOPIE.pdf

Zamyšlení na 6. neděli v mezidobí: Co nám Bůh zjevil?

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ-CO NÁM BŮH ZJEVIL.pdf

Zamyšlení na 5. neděli v mezidobí: Zpívat a snít

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ-ZPÍVAT A SNÍT.pdf

Zamyšlení na 4. neděli v mezidobí: Jednoduchost cesty

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI V MEZIDOBÍ-JEDNODUCHOST CESTY.pdf

Zamyšlení na 3. neděli v mezidobí: Sběratel radosti

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - SBĚRATEL RADOSTI.pdf

Zamyšlení na 2. neděli v mezidobí: Ježíš Kristus

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI V MEZIDOBÍ-JEŽÍŠ KRISTUS.pdf

Zamyšlení na svátek křtu Páně - Sluha 

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - SLUHA.pdf

Zamyšlení na svátek Panny Marie, Bohorodičky: Titul

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK PANNY MARIE, BOHORODIČKY - TITUL.pdf

Zamyšlení na slavnost narození Páně: Jásot

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA NA SLAVNOST PÁNĚ - JÁSOT.pdf

Zamyšlení na 3. Adventní neděli: Vím a věřím

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. ADVENTNÍ NEDĚLI - VÍM A VĚŘÍM.pdf

Zamyšlení na 2. Adventní neděli: Napodobovat Ježíše

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. ADVENTNÍ NEDĚLI - NAPODOBOVAT JEŽÍŠE.pdf

Zamyšlení na 1. Adventní neděli: Obléknout si Ježíše

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 1. ADVENTNÍ NEDĚLI - OBLÉKNOUT SI JEŽÍŠE.pdf

Zamyšlení na 34. neděli v mezidobí: Vděčnost

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 34. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - VDĚČNOST.pdf

Zamyšlení na 32. neděli v mezidobí: Co řešíš?

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 32. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - CO ŘEŠÍŠ.pdf

Zamyšlení na 31. neděli v mezidobí: Návod na život

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - NÁVOD NA ŽIVOT.pdf

Zamyšlení na 29. neděli v mezidobí: Bojuj!

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - BOJUJ.pdf

Zamyšlení na 28. neděli v mezidobí: Jiné smýšlení

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - JINÉ SMÝŠLENÍ.pdf

Zamyšlení na 27. neděli v mezidobí: Správný klíč

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - SPRÁVNÝ KLÍČ.pdf

Zamyšlení na 26. neděli v mezidobí: Ochota trápit se

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 26. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - OCHOTA TRÁPIT SE.pdf

Zamyšlení na 25. neděli v mezidobí: Správcovství

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - SPRÁVCOVSTVÍ.pdf

Zamyšlení na 24. neděli v mezidobí: Zlomené srdce Boha

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 24. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - ZLOMENÉ SRDCE BOHA.pdf

Zamyšlení na 22. neděli v mezidobí: Pozorování

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 22. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - POZOROVÁNÍ.pdf

Zamyšlení na 21. neděli v mezidobí: Výchova

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 21. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - VÝCHOVA.pdf

Zamyšlení na 18. neděli v mezidobí: Ne marnosti

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 18. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - NE MARNOSTI.pdf

Zamyšlení na 12. neděli v mezidobí: Sebevědomí

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 12. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - SEBEVĚDOMÍ.pdf

Zamyšlení na 11. neděli v mezidobí: Obdiv a údiv

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 11. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - OBDIV A ÚDIV.pdf

Zamyšlení na 10. neděli v mezidobí: Pláčeš a zasahuješ?

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 10. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - PLÁČEŠ A ZASAHUJEŠ.pdf

Zamyšlení na 9. neděli v mezidobí: Jiné evangelium?

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 9. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - JINÉ EVANGELIUM.pdf

Zamyšlení na  slavnost Nejsvětější Trojice: Setkání

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - SETKÁNÍ.pdf

Zamyšlení na  7. velikonoční neděli: Svědčit

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - SVĚDČIT.pdf

Zamyšlení na  6. velikonoční neděli: Proč?

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - PROČ.pdf

Zamyšlení na  5. velikonoční neděli: Sbírky

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - SBÍRKY.pdf

Zamyšlení na  4. velikonoční neděli: Závorky

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - ZÁVORKY.pdf

Zamyšlení na  3. velikonoční neděli: Hlavní téma

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - HLAVNÍ TÉMA.pdf

Zamyšlení na  2. velikonoční neděli: Rozmanitost milosrdenství

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. VELIKONOČNÍ NEDĚLI - ROZMANITOST MILOSRDENSTVÍ.pdf

Zamyšlení na  velikonoční neděli: Neděle dotazů

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI-NEDĚLE DOTAZŮ.pdf

Zamyšlení na  Květnou neděli: Ježíš Kristus je Pán!

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA KVĚTNOU NEDĚLI - JEŽÍŠ KRISTUS JE PÁN!.pdf

Zamyšlení na 5. neděli postní: Síť

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI POSTNÍ-SÍŤ.pdf

Zamyšlení na 4. neděli postní: Odpověď na lásku

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI POSTNÍ-ODPOVĚĎ NA LÁSKU.pdf

Zamyšlení na 3. neděli postní: Láska k zbláznění

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI POSTNÍ - LÁSKA K ZBLÁZNĚNÍ.pdf

Zamyšlení na 2. neděli postní: Otcova vůle

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI POSTNÍ - OTCOVA VŮLE.pdf

Zamyšlení na 1. neděli postní: jednoduchost

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI POSTNÍ - JEDNODUCHOST.pdf

Zamyšlení na 5. neděli v mezidobí: Velikost malosti

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - VELIKOST MALOSTI.pdf

Zamyšlení na 4. neděli v mezidobí: Konflikt z lásky

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - KONFLIKT Z LÁSKY.pdf

Zamyšlení na 3. neděli v mezidobí: Nabídka

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - NABÍDKA.pdf

Zamyšlení na 2. neděli v mezidobí: Máš kamaráda

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - MÁŠ KAMARÁDA.pdf

Zamyšlení na neděli křtu Krista Pána - sluha

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA NEDĚLI KŘTU KRISTA PÁNA-SLUHA.pdf

Zamyšlení na 2.neděli po narození Páně

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI PO NAROZENÍ PÁNĚ-NENÍ JINÉ CESTY.pdf

Zamyšlení na neděli Svaté rodiny

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA NEDĚLI SVATÉ RODINY-JUBILEUM RODINY.pdf

Navštíví nás vycházející z výsosti

text ke stažení zde:Navštíví nás vycházející z výsosti.pdf

Zamyšlení na 4. adventní neděli 

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. ADVENTNÍ NEDĚLI - OTEVŘENÉ SRDCE.pdf

Zamyšlení na 3. adventní neděli 

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. ADVENTNÍ NEDĚLI - NALÉHAVÁ VÝZVA.pdf

Zamyšlení na 2. adventní neděli 

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. ADVENTNÍ NEDĚLI - ZASVĚCENÝ ŽIVOT II.pdf

Zamyšlení na 1. adventní neděli 

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 1. ADVENTNÍ NEDĚLI - ZASVĚCENÝ ŽIVOT.pdf

Zamyšlení na slavnost Ježíše Krista Krále - světlo ve tmě

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - SVĚTLO VE TMĚ.pdf

Zamyšlení na 33. neděli v mezidobí: Ježíš přijde 

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - JEŽÍŠ PŘIJDE.pdf

Zamyšlení na 32. neděli v mezidobí: všechno

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 32. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - VŠECHNO.pdf

Zamyšlení slavnost všech svatých - Ježíš Kristus cesta svatosti

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - JEŽÍŠ KRISTUS CESTA SVATOSTI.pdf

Zamyšlení na 30. neděli v mezidobí: touha

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - TOUHA.pdf

Text homilie na Eucharistickém kongresu

Kardinál Cordes, Brno, 17.10.2015

text ke stažení zde:Homilie Cordes.pdf

Zamyšlení na 29. neděli v mezidobí: služba

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - SLUŽBA.pdf

Zamyšlení na 28. neděli v mezidobí: otázka

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - OTÁZKA.pdf

Zamyšlení na 27. neděli v mezidobí: není dobré být sám

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - NENÍ DOBRÉ BÝT SÁM.pdf

Zamyšlení na 26. neděli v mezidobí: seznamy

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 26. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - SEZNAMY.pdf

Zamyšlení na 23. neděli v mezidobí: evangelizační pán

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 23. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - EVANGELIZAČNÍ PLÁN.pdf

Zamyšlení na 22. neděli v mezidobí: Poslouchat

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 22. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - POSLOUCHAT.pdf

Zamyšlení na 20. neděli v mezidobí: Do třetice

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 20. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - DO TŘETICE.pdf

Zamyšlení na 19. neděli v mezidobí: Boží pokrm

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 19. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - BOŽÍ POKRM.pdf

Zamyšlení na 17. neděli v mezidobí: Nasyť se

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 18. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - NASYŤ SE.pdf

Zamyšlení na 17. neděli v mezidobí: Kolik je dost?

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 17. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - KOLIK JE DOST.pdf

Zamyšlení na 11. neděli v mezidobí: Já a líbit se Bohu?

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 11. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - JÁ A LÍBIT SE BOHU.pdf

Zamyšlení na slavnost Nejsvětější trojice

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - TEST.pdf

Zamyšlení na seslání Ducha Svatého - Boží cíl

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - BOŽÍ CÍL.pdf

Zamyšlení na sedmou Velikonoční neděli - Jde o život!

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 7. VELIKONOČNÍ NEDĚLI - JDE O ŽIVOT.pdf

Zamyšlení na šestou Velikonoční neděli - závidím

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - ZÁVIDÍM.pdf

Zamyšlení na pátou Velikonoční neděli - být s Ježíšem

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - BÝT S JEŽÍŠEM.pdf

Zamyšlení na čtvrtou Velikonoční neděli - s vírou o kněžství

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - S VÍROU O KNĚŽSTVÍ.pdf

Zamyšlení na třetí Velikonoční neděli - stále radostné aleluja! 

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ - STÁLE RADOSTNÉ ALELUJA.pdf

Zamyšlení na druhou Velikonoční neděli - slavení svátosti milosrdenství: 

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA DRUHOU NEDĚLI VELIKONOČNÍ - slavení svátosti milosrdenství.pdf

Zamyšlení na Velikonoční neděli - ON ŽIJE:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI - ON ŽIJE.pdf

Zamyšlení na Květnou neděli:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA KVĚTNOU NEDĚLI - SMÝŠLENÍ.pdf

Zamyšlení na 5. neděli postní:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI POSTNÍ.pdf

Zamyšlení na 4. neděli postní:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI POSTNÍ.pdf

Zamyšlení na 3. neděli postní:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI POSTNÍ.pdf

Zamyšlení na 2. neděli postní:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA DRUHOU NEDĚLI POSTNÍ.pdf

Katecheze

Přátelé, vykročme spolu na cestu půstu, která nás přivede k Ježíšovu zmrtvýchvstání.

22.02.2015 13:41
Přátelé, vykročme spolu na cestu půstu, která nás přivede k Ježíšovu zmrtvýchvstání.   1.     Velký půst je obdobím zastavení laviny času. Nejsou důležité velké a "komplexní plány". Důležité je nezmeškat letošní půst, je třeba ho žít tady a teď. Nyní je milostivý čas, nyní...

Zamyšlení na 1. neděli postní:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI POSTNÍ.pdf

Zamyšlení na 6. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 4. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 3. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 2. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI V MEZIDOBÍ_POVOLÁNÍ.pdf

Zamyšlení na svátek Křtu Krista Pána:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK KŘTU KRISTA PÁNA.pdf

Zamyšlení na druhou Neděli po Vánocích:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA DRUHOU NEDĚLI PO VÁNOCÍCH.pdf

Zamyšlení na svátek svaté rodiny :

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SVATÉ RODINY.pdf

Zamyšlení na 4. adventní neděli:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. ADVENTNÍ NEDĚLI.pdf

Zamyšlení na 3. adventní neděli:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. ADVENTNÍ NEDĚLI.pdf

Zamyšlení na 2. adventní neděli:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. ADVENTNÍ NEDĚLI.pdf

Zamyšlení v roku zasvěceného života - Otec:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ V ROKU ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA - OTEC.pdf

Zamyšlení na 34. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 34. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 33. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na svátek výročí posvěcení Lateránské baziliky 

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY.pdf

Zamyšlení na 31. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 30. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 29. neděli v mezidobí:

 

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 27. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 25. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na svátek Povýšení svatého kříže 

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE.pdf

Zamyšlení na 23. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 23. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 22. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 22. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 18. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 18. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 17. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 17. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na svátek sv. Petra a Pavla - Neber se tak vážně

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. PETRA A PAVLA.pdf

Zamyšlení na 12. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 12. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na Seslání Ducha Svatého

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.pdf

Litanie k Duchu Svatému 

text ke stažení zde:Litanie k Duchu Svatému.pdf

Zamyšlení na 7. Velikonoční neděli:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 7. VELIKONOČNÍ NEDĚLI.pdf

Zamyšlení na 6. Velikonoční neděli:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 6. VELIKONOČNÍ NEDĚLI.pdf

Zamyšlení na 5. Velikonoční neděli:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 5. VELIKONOČNÍ NEDĚLI.pdf

Zamyšlení na 4. Velikonoční neděli:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. VELIKONOČNÍ NEDĚLI.pdf

Zamyšlení na 3. Velikonoční neděli:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. VELIKONOČNÍ NEDĚLI.pdf

Novena za P. Petra Chovance:

text ke stažení zde:Novéna_k_Ignáci_Stuchlému.pdf

Zamyšlení na Velikonoční neděli:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI.pdf

Zamyšlení na Květnou neděli:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA KVĚTNOU NEDĚLI.pdf

Zamyšlení na 4. neděli postní:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI POSTNÍ.pdf

Zamyšlení na 3. neděli postní:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI POSTNÍ.pdf

Zamyšlení na 2. neděli postní:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI POSTNÍ.pdf

2. neděli postní - Proměnění Páně

text ke stažení zde:2 postní - Proměnění Páně.pdf

Zamyšlení na 1. neděli postní:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI POSTNÍ.pdf

Zamyšlení na 8. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 7. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 6. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 5. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 3. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.pdf

Zamyšlení na 2. neděli v mezidobí:

text ke stažení zde:ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI V MEZIDOBÍ_BOJ!.pdf

Zamyšlení na 2. neděli po Narození Páně:

Zjevil se život!

text ke stažení zde:65.pdf

Zamyšlení na Svátek Svaté Rodiny:

Jsem Tvůj!

text ke stažení zde:JSEM TVŮJ!.pdf

Zamyšlení na 4. neděli adventní

Stále dokola

Zažil jsem v těchto dnech v práci nečekanou situaci. Udělali jsme jedno rozhodnutí, které se přímo týkalo několika tisíc lidí. Asi jsme ho dostatečně nezdůvodnili, protože reakce přímo zaskočily. Nastalo vysvětlování, vysvětlování, vysvětlování. Bylo to únavné…

A při své netrpělivosti a možná i podrážděnosti z nechápavostí jiných mi napadlo, jak to má s námi náročné Pán Bůh. V Církvi nám v podstatě překládá totéž dokola - narození, hlásání, utrpení, ukřižování, zmrtvýchvstání, nanebevstoupení, seslání… A my se pomaličku učíme. Každý rok si celou látku znovu opakujeme, ne abychom ji nezapomněli, ale abychom ji lépe prožívali.

A právě asi v tom je podstata - prožívání. Když dítě naučíme, že 2 + 2 = 4, umí to na celý život a použije to pokaždé, když to potřebuje. Když však nějakého člověka naučíme, že Ježíš zemřel pro jeho hříchy a vstal z mrtvých, aby i ten člověk měl věčný život, mohou nastat dvě možnosti. První, ta ideální, je, že posluchač uvěří, vyzná Ježíši (vždyť vstal z mrtvých, tedy žije!) lásku a předá mu svůj život. A pak s ním žije ve štěstí i neštěstí, ve zdraví i nemoci, ačkoli to nejednou může být náročné a bojovné soužití. Čili naučenou informaci používá v každodenním životě.

Druhá možnost, řekl bych, že akademická, ale velmi častá, je, že posluchač si informaci zapamatuje, ale v podstatě nic zásadního s ní neudělá. Neuvěří, že živý Ježíš je při něm a že s ním může mluvit. Možná se naučí nějaké modlitby, ale odříkává je jako básničky nějakému vzdálenému Bohu, který ho podle kvality recitace odmění nebo potrestá. Možná chodí ke zpovědi, ale proto, že jsou Vánoce, ne proto, že touží žít s milovaným Bohem… S Bohem "žije", v lepším případě, hodinu týdně. Takový člověk neví, co s naučenou informací. Asi tak, jako většina lidí nemá ponětí, nač jsou diferenciální rovnice.

Je vlastně ještě třetí možnost, kterou bych raději nevzpomínal, neboť odporuje zdravému rozumu. Člověk informaci přijme, i jí uvěří, ale odmítne podle ní žít. To je, jako kdyby se někdo naučil, že 2 + 2 = 4, ale při výpočtu by tvrdohlavě místo 4 psal 5. Nikdy by nedospěl úsilím ke správnému výsledku. Ani v matematice, ani v životě.

Žasnu, jakou trpělivost má Bůh s námi. Neboť je asi málo lidí, kteří uvěří na první poslech. Mnozí posloucháme roky tutéž radostnou zvěst o své záchraně, ale nadále žijeme jako otroci (sebe samých, zla, hříchu, drog, sexu, alkoholu… dosaď si své otroctví), protože nevěříme. Nebo věříme pouze na polovinu… A Bůh nám trpělivě, rok co rok, opakováním téže radostné zvěsti nabízí ne informaci o sobě, ale možnost více mu uvěřit.

Klasickým příkladem jeho nabídky je modlitba dne této neděle. Vyjadřuje to, že něco "víme", že známe tajemství křesťanské víry - vtělení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ale Bůh nás i přes tuto modlitbu, kterou nejednou opakujeme při každodenním Anděl Páně, učí věřit, že tato tajemství mají vliv na náš život, a také toužit, aby ten vliv přinesl i své ovoce: "…aby nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení."

Tak, informaci máme, "víme". Zůstane v nás jen jako vědomost, nebo vlitá milost přinese ovoce?

 

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

 

 

PS. Informace o naší víře nám Bůh neopakuje jen nějakým cyklem v průběhu roku, ale i naší každodenní modlitbou. Známe modlitbu Otče náš. Může být pro nás informací, že Bůh má i formální titul Otec. Ale může být i pohnutkou, abychom Boha s láskou a něžně oslovili Tatínku. A co slova "jako i my odpouštíme…"?

Projdi si dnes i své ostatní modlitby, které se pravidelně modlíš, a prozkoumej, zda podle nich žiješ. Zda jsou vyznáním lásky, důvěry, naděje, pokory…

 

Zamyšlení na 2. neděli adventní

 

Vysloveně jsem se těšil na psaní tohoto textu. Už týden si nosím v srdci modlitby této neděle a vynořují se ve mně obrazy, které se pokusím nějak tu zformulovat.

První obraz se spojuje se slovem "nedopusť". V mých vzpomínkách je tento výraz spojen zejména se situacemi, když někdo apeluje na jiného, aby projevil svou moc či autoritu a něco v žádném případě, za žádnou cenu nedovolil. Přitom ten, který o to žádá, ví, že není v jeho silách s tím něco udělat, přičemž si myslí, že ten druhý takovou moc má. "To nesmíš dopustit!"

A přesně to vnímám v prosbě modlitby dne Druhé adventní neděle: "Bože, nedopusť!" Jako bychom vyznávali, že sice velmi chceme, ale nemáme sil, není to v naší moci. A co to tedy nezvládáme? Přece starosti o pozemské věci. V češtině je to možná trefněji vyjádřeno slovy pozemské zájmy. My velmi dobře víme, že každý den žijeme v tomto světě a že nás naše úkoly pohlcují, vtahují a tak zaměstnávají, že nejednou si večer (pokud vůbec) jen vzdychneme a vyznáme: "Bože, opět celý den bez tebe." A před očima nám probíhá film celého dne - vstávání, hygiena, jídlo, cesta do práce či školy, práce či studium… Nekonečný kolotoč. A právě do tohoto kolotoče tuto neděli voláme Boha - ne aby nás z něj vysvobodil, ale aby v něm byl s námi. Abychom vše, co nás může pohltit, využívali k přiblížení se k němu. Abychom vše (a to myslím doslovně!), co děláme, nějakým způsobem vnímali jako budování nebeského království - jako kráčení vstříc Ježíši Kristu.

K takové prosbě je velmi trefné i oslovení Boha - všemohoucí a milosrdný. Na jedné straně vyznáváme, že Bůh jako všemohoucí to opravdu může udělat - "nedopusť", na druhé straně se dovoláváme jeho milosrdenství, neboť víme, že nám to nejde.

Proč to však potřebujeme? Jaký je důvod našeho volání? Touha po něčem větším než po pozemských věcech. Ano, ochotně pracuji, studuji, pomáhám, ale za tím vidím cosi víc - společenství s Ježíšem. Nejen na chvíli, při mši či modlitbě, ale věčné. Proto prosíme zároveň o dar nebeské moudrosti - neboť jen lidská moudrost nás povede pouze k pozemským touhám a cílům. "Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Odpočívej, jez, pij a vesele hoduj!" (Lk 12,19). A na takovou moudrost Bůh člověku říká: "Blázne!" (v. 20). Ale Boží moudrost - to je jiné kafe!

Druhý obraz se mi spojuje s modlitbou po přijímání. Říká se v ní, že Bůh nás nasytil duchovním pokrmem. A naše odpověď je Amen. Stop! Co znamená slovo amen? "Tak je, tak ať se stane." Během nedělní mše svaté, pokud jsem dobře počítal, vyslovujeme amen nejméně devětkrát. A vyslovujeme ho nejednou bezduše, bez vnímání obsahu. Například po této modlitbě by měli zůstat potichu, neodpovídat všichni ti, co kvůli hříchu, lhostejnosti či nevěře nepřijali Ježíše v Eucharistii. Potřebujeme se naučit být pravdiví - pokud nás Bůh nenasytil (naší vinou), nemohu říkat při takové modlitbě Amen.

Pokračování je laskavější J. Tato modlitba totiž říká, jak se může stát skutečností prosba z první modlitby: "aby nám starosti o pozemské věci nepřekážely". Neboť účast na této svátosti nás učí "správně chápat pozemské věci a milovat hodnoty nebeské". I když jsme na jedné straně slabí a nejednou voláme "nedopusť", na druhé straně nám Bůh dává prostředky, jak ve spolupráci s ním přece jen můžeme mít pohled upřený výše… Čili i když jsem na dnešní mši nebyl nasycen, Bůh mi ukazuje, co můžu udělat, aby už nejbližší mše svatá byla pro mě hostinou, kde budu i jíst: mohu si udělat pořádné zpytování svědomí (posledně jsem si ho dělal ve vlaku, kde mi Bůh během tříhodinové cesty odhaloval, co všechno jsem neviděl jako své selhání), pořádně všeho litovat, pak se pořádně vyzpovídat a dát se nasytit.

Všimněte si, že dělá Jan v dnešním evangeliu - říká lidem, že je nezachrání to, že jsou potomky Abrahama, ale přijde kdosi větší… Není podstatné to pozemské, ale nebeské. Proto potřebujeme Boží moudrost, proto potřebujeme milovat nebeské hodnoty. A první čtení jakoby idylicky skicovalo, jak může vypadat svět, když člověk při své každodenní práci nezapomíná žít s Bohem.

Zkusím modlitbu této neděle trochu parafrázovat: "Bože, vaření, praní, jídlo, úklid, psaní, čtení, počítání, rýsování, kopání, zdění, utrpení… mě nejednou odvádí od tebe. Ale vyznávám, že ty můžeš všechno. Proto to nedopusť. Buď v každé mé práci se mnou. Prosím tě i o milosrdenství a shovívavost, neboť vlastní síly mi na život pro nebe nestačí. Zároveň věřím, že tvá moudrost to může změnit. Dej mi ji, prosím, abych žil více, zde i navěky, s tvým Synem Ježíšem. Prosím spojení s ním."

Můžeš na to říct amen, tak ať se stane?

 

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Starozákonní eschatologie

text ke stažení zde: Starozákonní eschatologie.pdf

Naděje

text ke stažení zde: Naděje.pdf

Bůh je shovívavý

text ke stažení zde: Bůh je shovívavý.pdf

Aktivizačník v Roku víry

56. číslo ze 60

",Dveře víry‘ (Sk 14, 27) … jsou pro nás stále otevřené." (Porta fidei 1)

ke ztažení zde 56.pdf

Svátosti v obnovené liturgii

text ke stažení zde: Svátosti v obnovené liturgii.pdf

Písmo svaté a Církev

text ke stažení zde: Písmo svaté a Církev.pdf

Aktivizačník v Roku víry

54. číslo ze 60

",Dveře víry‘ (Sk 14, 27) … jsou pro nás stále otevřené." (Porta fidei 1)

ke ztažení zde 54.pdf