Historie farního kostela v Hovězí

Zdejší katolický kostel byl několikrát opravován a přestavován. První zmínka pochází z roku 1688 a hovoří o maličkém dřevěném kostele, který byl údajně za náboženských bouří několikrát vypálen. Možná také proto byl v roce 1733 postaven nový kamenný chrám. Ten byl v novorománském stylu s obloukovitě klenutými okny i vchody. Největší zásluhu na jeho postavení má hrabě IIIesházy, který se stal rovněž patronem kostela. Opomenout však nelze ani značně velké oběti farníků, kteří jen s obtížemi překonávali nemalé problémy, jež s sebou složitá stavba přinesla. V té době byly do farnosti Hovězí přiřazeny obce Halenkov, Hrozenkov a Zděchov, jejichž občané byli v Hovězí také pochováváni. Budova během následujících let samozřejmě chátrala, financí na nákladné rekonstrukce bylo málo, a tak se dělalo skutečně jen minimum opravných prací. V měsíci říjnu roku 1888 přišel do obce farář Jan Daněk, který usoudil, že kompletní rekonstrukce je nezbytná, takže o dva roky později začala celková přestavba kostela. Vysvětlení, co k tomuto závažnému kroku pátera Daňka vedlo, najdeme opět ve farní kronice, ve které on sám píše: "Kostel je se shnilou střechou, s dřevěnou zteřelou věží, podepřenou o kostel. Strop je děravý, dveře i okna špatná, oltáře velmi jednoduché, kazatelna primitivní." Vlastní práce probíhaly od dubna 1890 do července téhož roku, kdy byla 17. července slavnostně připevněna na novou věž báň a kříž.


Druhý kostel (gotický) vznikl nadstavbou na původní, vybudováním dnešní věže, gotických oken, rovného dřevěného stropu, věžičky a dnes užívaných vchodů. Následovníkem P. Daňka byl kněz Metoděj Směták, který se zaměřil na interiérové úpravy a také na stavbu nové fary, která proběhla v roce 1910. Ve dvacátých letech bylo pod vedením pátera Ferdinanda Matušů provedeno odvodnění, říčním kamenem byla vydlážděna cesta ke kostelu, pořízeny schody a postavena opěrná zeď u Bogarového sklepa. Stranou nezůstaly ani vnitřní úpravy - položena byla dlažba, nakoupeny zvony, kostel byl vymalován a zavedena byla elektřina. Dalším hovězským farářem se stal P Jan Soldán, který zde působil 43 let. Také díky jeho obětavosti byl rozšířen a oplocen hřbitov, nadstavena byla sakristie, pořízeny nové varhany a rovněž současná křížová cesta je v chrámu svaté Máří Magdalény zásluhou tohoto duchovního. P. Soldán je v Hovězí pochován, zemřel 16. 8. 1978. V té době byl vybudován také samostatný přívod elektrické energie k elektrickému vytápění kostela, později byl chrám vymalován, restaurovány byly oltáře, sochy a křížová cesta.

Kostel s novým osvětlenímPředposledním knězem ve farnosti byl ThDr. Emil Pluhař, který se o farnost staral velmi dobře. Také on provedl a zorganizoval několik podstatných změn, bylo to například vyasfaltování chodníků kolem kostela, generální oprava venkovních omítek, oprava a nátěr střechy, úprava interiéru v souladu s požadavky 2. vatikánského koncilu a také postavení nové zpovědnice. Byl pořízen vysoušecí vzduchový kanál kolem základů kostela, aby se předešlo prolínání vlhkosti do zdiva kostela. Nákladem obce byly krásně upraveny jak vozový přístup ke kostelu, tak i cesta ke schodišti kostela. V roce 1998 bylo vybudováno venkovní osvětlení kostela. Na jaře 2001 proběhla výměna střešní krytiny a na listopad 2001 proběhla výměna věžních hodin.
Budova kostela se zásluhou těchto rekonstrukcí stala opravdovou dominantou Hovězí, která je díky svému umístění na kopečku v centru obce velmi dobře viditelná už z velké dálky a dá se říci, že její upravenost a krása přímo vyzařuje do okolí. P. Emil Pluhař zemřel v červenci 2004 a je pochován na místním hřbitově.

Nynějším farářem je od července 2004 P. Vlastimil Vaněk.

 

Převzato ze stránek obecního úřadu Hovězí.