Ohlášky

Ohlášky ze dne 8.5.2024

09.05.2022 09:18
Dnes je 4. neděle velikonoční  - Den  modliteb za duchovní povolání   Byla sbírka na křesťanská média. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.  Odpoledne – májová pobožnost v 18,00 hod. Út. -  nebude mše svatá Pá. – Panny...

Ohlášky ze dne 1.5.2024

01.05.2022 20:14
OHLÁŠKY ·       Dnes je 3. neděle velikonoční ·       Pondělí  - mše svatá v 18:00 hod. ·       Úterý  - sv. Atanáše, biskupa a učitele církve  ...

Ohlášky ze dne 24.4.2024

23.04.2022 22:16
Dnes je 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství. Děkuji všem, kteří přispěli do sbírek ve výši: pokladničky Postního daru na Charitu 5.102,- Kč, na Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě 5.710,- Kč a na platy duchovních 57.087,- Kč. Veliký Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.   Po....

Poděkování

23.04.2022 22:15
Chci vyjádřit velké poděkování všem, kteří se zapojili s přípravou na Velikonoce. Za kostelnickou službu, zpěvákům, varhaníkům, hudebníkům, ministrantům, za přípravu Božího hrobu, květinovou výzdobu, úklid... Též velké poděkování za čas, který jste obětavě nabídli při celonoční a celodenní adoraci....

Ohlášky ze dne 17.4.2024

16.04.2022 19:02
Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Děkuji všem, kteří přispěli do sbírky na platy duchovních. Tento týden se budeme modlit za Anetu Jurčíkovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za její rodinu.   Po. - Pondělí velikonoční, mše svatá v 8.00 hod. Út. - mše svatá v 8.00...

Ohlášky ze dne 10.4.2022

10.04.2022 09:04
Dnes je Květná neděle  - Vstoupili jsme do Svatého týdne  Děkuji za přinesené pokladničky Postního daru na Charitu. Odpoledne ve 14,30 hod. bude - Křížová cesta, kterou povede mládež.    Jste srdečně zváni spolu s dětmi, vnoučaty na svaté...

Ohlášky ze dne 3.4.2022

03.04.2022 11:04
Dnes je 5. neděle postní  Po. – mše svatá v 18,30, po skončení bude sv. smíření do 19,15 hod. Út. – tichá mše svatá v 7,30 hod. Čt. – adorace rodičů  a dětí od 17,30 a v 18,00 mše svatá Během adorace – možnost svátosti smíření   Pá. –...

Ohlášky ze dne 29.3.2022

29.03.2022 07:55
           Změny z důvodu nemoci P. Vlastimila Dnes  je 4. neděle postní – dnešní sbírka byla na pastoraci mládeže. Všem dárcům upřímný dík a Pán Bůh zaplať. Čt. – Adorace a souběžně Svátost smíření od 17,15 do 17,55 hod. Následně mše...