Ohlášky

Ohlášky ze dne 8.12.2019

09.12.2019 08:17
Dnes je 2. neděle adventní Po. - Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá v 18,00 hod. Doporučený zasvěcený svátek.  Úterý a sobota – roráty v 6,00 hod. V úterý 10.12. zvu všechny rodiče dětí, které se připravují  na Svaté přijímání na 17,30 na...

Ohlášky ze dne 1.12.2019

02.12.2019 08:44
Dnes je 1. neděle adventní Út. – sv. Františka Xaverského, kněze St. – mše svatá v 8,00 hod. Čt. – v předvečer  sv. Mikuláše, biskupa Srdečně zvu rodiče a děti k adoraci od 17,30.  Zvláště ty, které se připravují na Svaté přijímání  a...

Ohlášky ze dne 24.11.2019

25.11.2019 14:24
Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále. Minulou neděli byla sbírka na Charitu, která činila 18 700,- Kč. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať. Út.- mše svatá v 17,00 hod. St. – v 8,00 hod. tichá mše svatá Za + jáhna Jiřího Bureše So. – sv. Ondřeje, apoštola...

Ohlášky ze dne 17.11.2019

20.11.2019 11:01
Dnes je 33. neděle v mezidobí Chci poděkovat za dnešní sbírku na Charitu. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať. Út. – tichá mše svatá již v 7,30 hod. St. – 17,30 – mše svatá Za + P. Josefa Trtíka Čt. – Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Pá. – sv....

Ohlášky ze dne 10.11.2019

12.11.2019 07:48
Dnes je 32. neděle v mezidobí Po. sv. Martina Turského, biskupa Út. – sv. Josafata, biskupa a mučedníka - nebude mše svatá St. -  sv. Anežky České, panny Ve čtvrtek – v 15,00 hod. - mše svatá  Za + Aloise Trtíka V sobotu ministrantské setkání v 9,00...

Ohlášky ze dne 3.11.2019

04.11.2019 08:02
Dnes je 31. neděle v mezidobí Út. -  Tichá mše svatá v 8,00 hod. Čt. - adorace rodičů a dětí v 17,30 a v 18,00 mše svatá za naše rodiny a duchovní povolání So. - Svátek Posvěcení lateránského baziliky Dnes odpoledne bude pobožnost za zemřelé ve 14,00...

Ohlášky ze dne 27.10.2019

30.10.2019 10:25
Dnes je 30. neděle v mezidobí Minulou neděli byla sbírka na misie. Sbírka činila v naší farnosti 51 807,- Kč. Z toho sbírka na Misijní koláč činila 12 444,- Kč. Tým dobrovolníků Misijního koláče děkuje všem lidem dobré vůle za vytvoření láskyplného a velmi štědrého společenství...

Ohlášky ze dne 20.10.2019

21.10.2019 09:23
Dnes je 29. neděle v mezidobí -  misijní neděle - Den modliteb za misie                    Všem dárcům, kteří dnes přispěli dnešní sbírkou na misie patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať....

Ohlášky ze dne 13.10.2019

15.10.2019 07:59
Dnes je 28. neděle v mezidobí Út. - Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve Čt.  - sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a učitele církve Pá. -  sv. Lukáše, evangelisty – mše svatá již v 17,15, následně v 18,00 hod. -  Misijní...