Ohlášky

Ohlášky ze dne 12.1.2020

13.01.2020 16:10
Dnes je Svátek Křtu Páně  -  končí doba vánoční Út. – tichá mše svatá v 8,00 hod. Pá. - Sv. Antonína, opata So. - Panny Marie Matky Jednoty křesťanů - týden modliteb za jednotu křesťanů   Příští neděle je 2. neděle v mezidobí    Charita...

Ohlášky ze dne 5.1.2020

10.01.2020 07:42
Dnes je 2. neděle po Narození Páně Po. - Slavnost  Zjevení Páně  v 18,00 hod.  Doporučený svátek - žehnání vody, křídy, kadidla a zlata.   Út. – Tichá mše svatá v 8,00 hod. Též ve středu v 17,00 hod. mše svatá Příští neděle je Svátek...

Ohlášky ze dne 29.12.2019

02.01.2020 11:00
Dnes je Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa Út. sv. Silvestra – děkovná mše svatá v 16,00 hod. Ve 23,30 bude adorace,  zakončená požehnáním ve 24,00 hod.   St. - Slavnost Matky Boží Panny Marie – Závazný zasvěcený svátek – mše svatá v 8,00 a...

Ohlášky ze dne 22.12.2019

28.12.2019 20:08
Dnes je  4. neděle adventní Po. – 7,15 – Svátost smíření 8,00 – mše svatá 8,45 Svátost smíření do 9,30 hod. Út. – Štědrý den - Vigilie Slavnosti Narození Páně - mše svatá ve 22,00 hod. – přineseme Dárek navíc  pro děti v Jižním...

Ohlášky ze dne 15.12.2019

17.12.2019 10:32
Dnes je 3. neděle adventní - ve 14,30 setkání seniorů na faře Chci poděkovat za sbírku na biblické dílo – Den Bible činila 4 800,-  Kč. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať. Po.  – V 15,00 hod. bude mše svatá za + Věru Hrnčířovu. Út. a So....

Ohlášky ze dne 8.12.2019

09.12.2019 08:17
Dnes je 2. neděle adventní Po. - Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá v 18,00 hod. Doporučený zasvěcený svátek.  Úterý a sobota – roráty v 6,00 hod. V úterý 10.12. zvu všechny rodiče dětí, které se připravují  na Svaté přijímání na 17,30 na...