Ohlášky

Ohlášky ze dne 18.4.2021

18.04.2021 07:55
Dnes je 3. neděle velikonoční začíná Týden modliteb za duchovní povolání Po. - mše svatá v 18.00 hod. Út. - mše svatá v 8.00 hod. Čt. - v 17.30 hod ADORACE, mše sv. v 18.00 hod. Pá. - slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka. Mše sv. jen pro děti, které se připravují na Svaté...

Ohlášky ze dne 11.4.2021

11.04.2021 09:12
Dnes je 2. neděle velikonoční  - neděle Božího milosrdenství Dnes bude ještě slavena mše svatá v 17,00 hod. Od 16,30 – bude příležitost ke Svátost smíření. Je možnost se zapsat.   Chci poděkovat všem, kteří přispěli svým darem na kněžský seminář celkovou částkou...

Ohlášky ze dne 4.4.2021

04.04.2021 09:28
Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Chci poděkovat za dnešní sbírku na kněžský seminář.  Je možnost přispět do pokladničky do příští neděle. A též za sbírku na Boží hrob v Jeruzalémě. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať. Chci vyjádřit velké poděkování všem, kteří se zapojili s přípravou na...

Ohlášky ze dne 28.3.2021

28.03.2021 08:02
Dnes je Květná neděle  - Vstoupili jsme do Svatého týdne Děkuji za přinesené pokladničky Postního daru na Charitu. Odpoledne ve 14,30 hod. bude - Křížová cesta, kterou povede mládež.   Dnes Svátost smíření od 15,15 do 16,30 hod. Příležitost ke svátosti...

Ohlášky ze dne 21.3.2021

21.03.2021 11:53
Dnes je 5. neděle postní  Odpoledne ve 14,30 je Křížová cesta – povedou ji Josefové Po jejím skončení možnost Svátosti smíření Čt. -  Slavnost Zvěstování Páně - Den modliteb za úctu k počatému životu a nenarozené děti – mše svatá v 18,00 hod. Pá. – tichá mše svatá v 7,30...

Ohlášky ze dne 14.3.2021

15.03.2021 13:57
Dnes  je 4. neděle postní Út. – v 8,00 hod. Tichá zádušní mše svatá za P. Františka Líznu St.  - mše svatá pouze pro děti které se připravují na Svaté přijímání a jejich rodiče   Pá. – sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek Den plnomocných odpustků...

Ohlášky ze dne 7.3.2021

08.03.2021 11:22
Dnes je 3. neděle postní Po. – v 15,00 hod. Za + Ludmilu Blažkovu Též bude i večerní mše svatá Út. – v 15,00 Za + Bohumilu Kolínkovu V pátek bude mše svatá pouze pro děti které se připravují na Svaté přijímání a jejich rodiče Příští neděle bude 4. neděle postní Křížová cesta...