Ohlášky

Ohlášky ze dne 20.9.2020

22.09.2020 07:53
Dnes je 25. neděle v mezidobí Po. - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty – v 8,00 hod. Út. – nebude mše svatá St. - sv. Pia z Pietrelciny v 17,00 hod. So. – tichá mše svatá Příští neděle je 26. neděle v mezidobí - bude sbírka na Svatou zemi Modlitební...

Ohlášky ze dne 13.9.2020

14.09.2020 08:51
Dnes je 24. neděle v mezidobí Po. – Svátek Povýšení svatého Kříže – mše svatá v 8,00 hod. Út. – nebude mše svatá St. - sv. Ludmily, mučednice -  mše svatá v 18,00 hod. Příští neděle je 25. neděle v mezidobí   Chci poděkovat všem,...

Ohlášky ze dne 6.9.2020

14.09.2020 08:44
Dnes je 23. neděle v mezidobí  Po. – tichá mše svatá v 8,00 hod. Út. – Svátek Narození Panny Marie – Mše svatá v 17,00 hod.  Čt. –  Za nemocné So.  – Jména Panny Marie Příští neděle je 24. v mezidobí V  11,00...

Ohlášky ze dne 30.8.2020

30.08.2020 03:55
Dnes je 22. neděle v mezidobí Po. – ve 14,00 hod. Za + Janu Chrásteckou Večerní mše již nebude Út.  -  Svátost smíření od 16,30 hod a mše svatá v 17,00 hod.           /Úmysl mše svaté je přeložen z pondělí...

Ohlášky ze dne 23.8.2020

23.08.2020 18:20
Dnes je 21. neděle v mezidobí Po. – sv. Bartoloměje, apoštola – tichá mše svatá v 7,00 hod. St. – Mše svatá v 18,00 hod. Svátost smíření od 17,30 hod. Čt. – sv. Moniky -  adorace od 16,00 hod. Mše svatá v 16,30 hod. Pá. - sv. Augustina, biskupa a učitele...

Ohlášky ze dne 16.8.2020

22.08.2020 21:30
Dnes je 20. neděle v mezidobí Čt. – sv. Bernarda, opata a učitele církve Adorace – 17,00 hod. v 18,00  Zakončení adorace Svatým přijímáním Pá. – sv. Pia X, papeže So. - Panny Marie Královny Příští neděle je 21. neděle v mezidobí Odpoledne odjíždím s ministranty na...

Ohlášky ze dne 9.8.2020

10.08.2020 07:31
Dnes je 19. neděle v mezidobí Po. -  sv. Vavřince, jáhna a mučedníka – mše svatá již v 8,00 hod. Út.  - sv. Kláry, panny – mše svatá v 18,00 hod. St. – tichá mše svatá v 8,00 hod. Čt. – Za nemocné Pá. - sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka So ....

Ohlášky ze dne 2.8.2020

03.08.2020 08:14
Dnes je 18. neděle v mezidobí Út. - Sv. Jana Maria Vianneye, kněze – tichá mše svatá v 8,00 hod. Čt. - Svátek  Proměnění Páně Pá. -  První pátek v měsíci – celodenní adorace 14,00 – Za + Petra Hnátka So. - Sv. Dominika, kněze 10,00 – Za + Anežku Surou Příští...

Ohlášky ze dne 26.7.2020

27.07.2020 07:55
Dnes slavíme v naší farnosti Patrocinium našeho kostela Slavnost sv. Marie Magdalény Odpoledne jste zváni za Svátostné požehnání ve 14,30 hod.   Po. - sv. Gorazda a druhů – tichá mše svatá v 8,00 hod. Út. – mše svatá v 18,00 hod. St. -  sv. Marty Pá. - sv. Ignáce...

Ohlášky ze dne 19.7.2020

20.07.2020 07:43
Dnes je 16. neděle v mezidobí St. – patrocinium našeho kostela –  Slavnost sv. Marie Magdalény Od 8,00 hod. bude celodenní adorace a den modliteb za bohoslovce. Adorace bude ukončena v 17,20 hod. Od 17,30 modlitba sv. Růžence  a možnost svátosti...