Ohlášky

Ohlášky ze dne 14.10.2018

15.10.2018 09:42
Dnes je 28. neděle v mezidobí Po. - Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve Út. -  tichá mše svatá  v 7,45 hod. St.  - sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a učitele církve – mše svatá v 8,00 hod. Čt. -  sv. Lukáše, evangelisty Příští...

Ohlášky ze dne 7.10.2018

11.10.2018 08:13
Dnes je 27. neděle v mezidobí Út. – 8,00 hod – tichá mše svatá - Za + oběti zemětřesní v Indonésii St. – 15,00 hod.  - Za + Anežku Kroupovu Čt. -  Za nemocné a dar zdraví pro ně Pá. – mše svatá již v 17,00 hod.   Příští neděle je 28. neděle...

Ohlášky ze dne 23.9.2018

24.09.2018 07:34
Dnes je 25. neděle v mezidobí Út. - tichá mše svatá v 8,00 hod. Čt. sv. Vincence z Paula, kněze – mše svatá v 18,00 hod. Pá. - Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený zasvěcený svátek –  8,00 hod. So. – Svátek sv. Michaela, Gabriela a...

Ohlášky ze dne 16.9.2018

17.09.2018 12:26
Dnes je 24. neděle v mezidobí Čt. - sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků Adorace v 17,00 hod.  zakončená Svatým přijímáním v 18,00 hod.    Pá. - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty – v tento den budou zvonit zvony...

Ohlášky ze dne 9.9.2018

08.09.2018 04:10
Dnes je 23. neděle v mezidobí  Út. – nebude mše svatá St. – Jména Panny Marie – mše svatá již v  16,30 hod. Čt. - sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve Pá.  - Svátek Povýšení svatého Kříže – mše svatá již v 17,30...

Ohlášky ze dne 2.9.2018

04.09.2018 08:03
Dnes je 22. neděle v mezidobí Po. - sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve Út. – tichá mše svatá St. – Za + Vladimíra Vránu v 15,00 hod. Čtvrtek -  adorace rodičů a dětí v 17,30 hod. a v 18,00 hod.  Za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní...

Ohlášky ze dne 26.8.2018

27.08.2018 08:04
Dnes je 21. neděle v mezidobí Po. -  sv. Moniky Út - sv. Augustina, biskupa a učitele církve V úterý zvu Farní a ekonomickou radu na 18,00 hod. Prosím o účast. St. - Umučení sv. Jana Křtitele První sobota v měsíci – nebude mše svatá Příští neděle je 22. neděle...

Ohlášky ze dne 19.8.2018

22.08.2018 08:20
Dnes je 20. neděle v mezidobí Po. – sv. Bernarda, opata a učitele církve Út. – sv. Pia X, papeže St. - Panny Marie Královny – Tichá mše svatá v 8,00 hod. Čt. - sv. Bartoloměje, apoštola Příští neděle je 21. neděle v mezidobí -   bude sbírka na novou podlahu ve...

Ohlášky ze dne 12.8.2018

13.08.2018 07:52
Dnes je 19. neděle v mezidobí Po. -  Adorace od 17,00 hod., mše svatá v 18,00 hod. Út. – sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka St. -  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Doporučený zasvěcený svátek mše svatá v 18,00 hod. Čt. – nebude mše svatá Příští neděle...

Ohlášky ze dne 5.8.2018

06.08.2018 12:48
Dnes je 18. neděle v mezidobí Po. – Svátek  Proměnění Páně – mše svatá nebude St. - Sv. Dominika, kněze  - mše svatá v 18,00 hod. Čt. – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky EvropyAdorace od 16,00 hod. mše svatá v 17,00...