SAMOLEPKA č.3 Gedeón prosí Hospodina o pomoc

25.11.2014 14:27

Hospodin poslal Gedeónovi pomocníky pro boj s Midjánci. Sešlo se jich ale málo. Gedeón si proto vyžádal od Hospodina znamení, aby se ujistil, že jim opravdu pomůže zvítězit.

Jednou se Midjánci opět chystali vtrhnout k Izraelitům, okrást je a zničit všechno, co se dalo. Tentokrát jich bylo více než obvykle, protože se spojili i s jinými cizinci. Izraelité dostali strach a nenapadlo je nic jiného než se rychle ukrýt v horách. Jediný Gedeón zůstal. Dostal od Hospodina sílu, aby se odvážně postavil Midjáncům na odpor. Potřeboval však k sobě další muže. Kde je ale vzít? Hospodin ho vedl k tomu, aby zatroubil na polnici. Troubení se rozlehlo po kraji. Všichni udatní muži, kteří uslyšeli troubení, spěchali za Gedeónem. Najednou tak Gedeóna obklopilo několik mužů, kteří s ním chtěli jít do boje proti Midjáncům. Bylo jich však málo. Hospodin opravdu poslal jen pár mužů. Kdyby jich totiž bylo mnoho a zvítězili by, přede všemi by se chlubili a říkali, že to zvládli sami vlastníma rukama. Na Hospodina by pak úpině zapomněli. Ted', když jich bylo v porovnání s Midjánci málo, museli spoléhat na Hospodina.

„S tolika muži se nikdy nepodaří Midjánce zahnat," povzdychl si Gedeón a modlil se k Hospodinu: „Pokud jsi mne vybral, abych opravdu šel do boje s Midjánci a vysvobodil Izraelity, dej mi, prosím, nějaké znamení." Na trávě rozprostřel rouno z ovce (kůži, na které je ovčí vina). Hospodinovi pak řekl: „Bude-li rosa jenom na rounu a všude po zemi bude sucho, poznám, že mou rukou vysvobodíš Izraele, jak jsi řekl." Další den ráno, když vzal Gedeón do rukou rouno, byl překvapený. Rouno bylo mokré, že se dalo ždímat. Gedeón si však stále nebyl jistý. „Třeba to byla náhoda," řekl si. Vyžádal si ještě jiné znamení. „Prosím tě, nehněvej se na mne, Hospodine," modlil se Gedeón. „Ukaž mi ještě jednou, že chceš, abych šel do boje, při kterém nám budeš pomáhat. Tentokrát, prosím, nechej rouno suché a země kolem něj ať je mokrá." Hospodin se nehněval. Chápal Gedeónovu obavu a strach. Hospodinu záleželo na tom, aby Gedeónovi dodal odvahy a ujistil ho, že v boji proti Midjáncům skutečně zvítězí. Proto ráno udělal s rounem to, co si to Gedeón přál. Od této chvíle už Gedeón nepochyboval, že do boje proti Midjáncům půjde Hospodin s nimi a díky němu zvítězí, i když je jich v porovnání s Midjánci velmi málo. Poznal Hospodinovu všemohoucnost. 

Stalo se ti už někdy, že jsi měl, stejně jako Gedeón, z něčeho strach a bál ses, že to nezvládneš? Například ses bál nějakého spolužáka ve školce, který se ti smál? Bál ses jít do školy, když jsi věděl, že budeš možná vyzkoušený? Strach mívá každý člověk. My křesťané máme ale tu výhodu, že můžeme prosit Pána Boha, aby byl s námi a pomáhal nám v tom, co je pro nás těžké. A věř, že Pán Bůh naše prosby slyší a pomáhá nám.

Zpět