SAMOLEPKA č.12 Samuel uslyšel, jak k němu Hospodin mluví

26.11.2014 12:44

Samuel jedné noci uslyšel, jak ho někdo opakovaně volá. Kněz Élí mu prozradil, že takto volá jedině Hospodin. Od té chvíle pak Hospodin k Samuelovi často mluvil a on mu rozuměl.

Knězi Élímu léta přibývala a postupně přestával vidět. V noci spával ve vlastním pokoji a Samuela, který sílil na těle i na duchu, nechával na stráži ve svatyni blízko posvátného místa s Archou úmluvy. V Bibli najdeme příběh, který mluví o tom, jak Samuel poprvé uslyšel zřetelně Hospodinův hlas. Stalo se to jednoho večera, když ležel Samuel na svém lůžku a spal. Najednou uslyšel, že ho někdo volá. Samuel vyskočil z postele a běžel ke knězi Élímu a řekl mu: „Volal jsi mne." „Nevolal, to se ti asi něco zdálo," ospale mu odpověděl Élí. „Jen si běž zase lehnout." Samuel se vrátil ke svému lůžku a snažil se usnout. Opět ale uslyšel, jak ho někdo volá: „Samueli!" Samuel neváhal a rychle se vrátil k Élímu. „Tu jsem. Ted' jsem opravdu slyšel, že mne voláš." „Ale kdepak, chlapče, jdi už konečně spát," řekl mu starý Élí. Samuel se tedy vrátil, ale sotva ulehl, slyšel opět volání: „Samueli, Samueli!" Samuel nevěděl, co si počít, a znovu se vydal k Élímu. „Tu jsem. Pořád slyším, jak mě někdo volá," řekl Samuel. Tehdy kněz Élí pochopil, kdo chlapce volá. Vždyť je to Hospodin! Ten k lidem mluví takovým způsobem, ale dlouho jeho hlas nikdo neslyšel. „Samueli," řekl Élí, „myslím, že tě volá Hospodin. Vrať se na své lůžko. Jestliže tě ten hlas znovu zavolá, odpověz: ,Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá."

Když se Samuel vrátil do pokoje, uslyšel znovu zřetelně, jak ho někdo volá. Samuel se řídil Élího radou a pohotově odpověděl: „Mluv, tvůj služebník poslouchá." A Hospodin k němu mluvil.

Od té chvíle pak Hospodin k Samuelovi často promlouval. Izraelité si Samuela vážili a dávali pozor, co říká. Poznali, že Samuel byl Hospodinem vybrán, aby jim oznamoval jeho vůli. Tehdy se takovému člověku říkalo prorok.

Když máš čisté srdce, i k tobě Bůh mluví a ty můžeš, stejně jako Samuel, slyšet, co ti říká. Jak to vypadá a jak to poznáš, že k tobě mluví Bůh? Boží hlas není stejný jako hlas maminky, která tě volá k obědu. Je to jiný hlas. Je tichý a můžeš ho slyšet ve svém srdci, protože je určený jen pro tebe. Neuslyší ho nikdo jiný než ty sám. Nabádá tě například k tomu, abys udělal něco dobrého. Často se objeví jako nápad, že máš pomoci rodičům, všimnout si smutného kamaráda a potěšit ho apod. Tak jako měl Samuel Élího, najdi si i ty někoho, kdo by ti poradil, jestli to, co slyšíš, je hlas Pána Ježíše.

Zpět