SAMOLEPKA č.18 David porazil obra Goliáše

29.12.2014 09:07

David díky Hospodinově pomoci porazil kamenem a prakem obra Goliáše. Tím zvítězil nad nepřátelskými Pelištejci, kteří chtěli z Izraelitů udělat své otroky.

O Davidovi, druhém a největším králi Izraele, nalezneme v Bibli mnoho příběhů. Jeden z nich vypráví o jeho velké statečnosti a důvěře v Hospodinovu pomoc. Na Izraelity totiž zaútočil sousední národ Pelištejců, kteří se snažili Izraelitům zabrat kus jejich malé země. Král Saul musel znovu bojovat proti nepříteli. Také tři Davidovi bratři byli povoláni do vojska. Dlouho se nevraceli, a tak otec chtěl vědět, co se s nimi děje. Proto nachystal chleby a poslal Davida, aby je bratrům zanesl. 

David přišel zrovna ve chvíli, kdy proti sobě stála obě vojska (Izraelité a Pelištejci) a chystala se k boji. Na straně Pelištejců však měli velkou posilu. K jejich vojsku patřil obrovský muž jménem Goliáš, oblečený v brnění, který posměšně vybízel někoho z Izraelitů na souboj. Křičel: „Ať vystoupí jeden z vás a bojuje se mnou. Když vyhraji já, vy, Izraelci, se stanete našimi otroky. Když vyhraje váš bojovník, budeme my vašimi otroky."

Když David uslyšel Goliáše a viděl, jak se směje Izraelitům, na kterých Hospodinu tolik záleží, nechal se zavést ke králi Saulovi a řekl mu: „Když nikdo nejde, půjdu já!" „To je nemožné," odpověděl král. „Jsi ještě příliš mladý a nezkušený. Nedokázal bys ani unést brnění! „Nepotřebuji brnění," řekl David. „Hospodin, který mě ochránil před šelmami, mě ochrání také před tímto obrem." David věděl, že s Hospodinem zvládne i ty nejtěžší věci.

A tak David, v ruce prak a v kapse pár kamenů z potoka, vykročil proti obrovi. Goliáš nevěřil svým očím, když proti němu vyšel mladý pastýř s holí. S opovržením zařval: „Copak jsem pes, že na mne jdeš s holí?" David mu odpověděl: „Ty jdeš proti mně s mečem, ale já mám mocnější zbraň. Se mnou je Hospodin, který nad tebou zvítězí!" Goliáš se vrhl proti Davidovi, jen brnění zařinčelo. David rychle vložil kámen do praku a vymrštil ho proti němu. Kámen zasáhl obra doprostřed čela a Goliáš v tu ránu spadl na zem mrtvý. Pelištejci se pak dali na útěk. Bitva byla u konce. Když začali vojáci Davida chválit, David jim řekl: „To Hospodin mi dal odvahu a sílu. Vítězství jsem dosáhl jedině díky Hospodinově pomoci." Izraelité tak poznali Hospodinovu moc, zvedali své ruce k nebi a děkovali Hospodinu za jeho dobrotu a velkou sílu.

Touto událostí nám chce Bůh říci, že úspěch a vítězství nejsou závislé na tom, jak je kdo šikovný, jakou má sílu v rukou a jestli je velký nebo malý. David zvítězil nad Goliášem, protože šel do boje ve jménu Hospodina, kterého měl rád a věřil mu. Také my máme před každou důležitou věcí, nebo jen tehdy, když odcházíme z domu, Pána Boha porosit, aby byl s námi a pomáhal nám. Vždyť nevíme, co nás všechno potká. Proto mívají lidé u vchodu kropenku se svěcenou vodou, aby se přežehnali a poprosili Pána Ježíše o ochranu

Zpět