Září

SAMOLEPKA č.4 Abrahám děkuje Hospodinu, protože ho dovedl do země Kanaán

18.09.2013 09:08
Protože byl Abrahám vytrvalý a důvěřoval Hospodinu, doputoval do krásné země Kanaán. Za to Hospodinu podě­koval a postavil mu oltář, na něm zapálil oheň a modlil se. Abrahám se se svou manželkou Sárou, příbuznými a dobytkem vydal na cestu do země, kterou ně připravil Hospodin. Putovali dlouhou...

SAMOLEPKA č.3 Abrahám se vydal do neznámé země

18.09.2013 09:06
Abrahám uvěřil Hospodinovým slovům. Rozhodl se proto odejít s celou rodinou do neznámé země. Hospodin mu ukazoval cestu. Určitě se každý z vás někdy chystal na výlet nebo na něja­ký tábor. Tehdy jste si s sebou mohli vzít jen ty nejpotřeb­nější věci a pár hraček, které se vlezly do batohu nebo...

SAMOLEPKA č.2 Abrahám uslyšel, jak k němu mluví Hospodin

14.09.2013 20:55
K Abrahámovi promluvil Hospodin. Řekl mu, aby odešel do krásné země Kanaán. Slíbil, že mu bude žehnat a vzejde z něho velký národ. Abrahám byl bohatý muž. Ne že by měl kapsy piné zlaťáků, ale patřila mu velká stáda ovcí, koz a velbloudů, o která se starala spousta služebníků. Abrahámovi se dařilo a...

SAMOLEPKA č.1 Abrahám pocházel z města Ur

14.09.2013 20:54
Abrahám byl bohatý muž, který žil před mnoha staletími v městě Ur. Lidétehdy neznali Pána Boha. Vymysleli si proto své bohy, ke kterým se modlili. Před mnoha staletími žil se svou manželkou Sárou v jedné zemi Abrahám. Této zemi dnes říkáme Mezopotámie. Ležela daleko od nás. Museli bychom tam letět...