Listopad

SAMOLEPKA č.12 Ezau poznává, že ho bratr podvedl. Jakub před ním utíká.

02.12.2013 16:31
Když Ezau zjistil, že ho bratr Jakub podvedl, velice se rozhněval. Chtěl ho dokonce zabít. Jakub proto utekl ke svému strýci Lábanovi, který žil v daleké zemi. Zajímá vás, co se stalo s Ezauem? Ezau netušil, že se jeho bratr vydával za něj a tak ho okradl o vzácné požehnání. Přišel za otcem...

SAMOLEPKA č.11 Jakub istí dostává prvorozenecké požehnání

18.11.2013 17:19
Izák chtěl před svou smrtí udělit Ezauovi požehnání, které patřilo prvo-rozenému synu. Mladší Jakub obeistil slepého otce. Vydával se za Ezaua, a tak dostal prvorozenecké požehnání on. Izák byl velmi starý, slabý a neviděl už na krok — oslepl. Každým dnem to vypadalo, že brzy zemře. Ležel na lůžku...

SAMOLEPKA č.10 Ezau prodává svému bratrovi prvorozenectví

18.11.2013 17:17
Ezau prodal svému mladšímu bratru Jakubovi své prvo-rozenectví. Stalo se to, když Ezau přišel hladový z lovu a Jakub mu dal hrnec čočky. Čas utíkal, chlapci Ezau a Jakub žili ve stanech s rodiči Rebekou a Izákem. Když povyrostli, moc se spolu nebavili. Každý si hleděl toho, co ho bavilo. Ze...

SAMOLEPKA č.9 Izákovi se narodila dvojčata — Ezau a Jakub

18.11.2013 17:14
Izák měl dva syny — Ezaua a Jakuba. Jejich maminka Rebeka věděla, jaký bude mezi dvojčaty vztah. Starší Ezau bude sloužit mladšímu Jakubovi. Starý Abrahám viděl, jak jeho syn Izák roste v dospělého muže. Byl nej vyšší čas, aby se oženil. Oženil se proto s Rebekou, protože byla ze země, ze které...