SAMOLEPKA č.9 Izákovi se narodila dvojčata — Ezau a Jakub

18.11.2013 17:14

Izák měl dva syny — Ezaua a Jakuba. Jejich maminka Rebeka věděla, jaký bude mezi dvojčaty vztah. Starší Ezau bude sloužit mladšímu Jakubovi.


Starý Abrahám viděl, jak jeho syn Izák roste v dospělého muže. Byl nej
vyšší čas, aby se oženil. Oženil se proto s Rebekou, protože byla ze země, ze
které pocházel jeho tatínek Abrahám. Po čase se Izákovi a Rebece narodili dva synové dvojčata. Když se Izák na své syny zadíval, viděl, že každý je jiný. První měl ryšavé vlasy. Na zádech, na nohou i na rukou byl zarostlý a připo¬mínal „chlupatý kožíšek", proto dostal jméno Ezau (to v překladu znamená chlupatý). Mladší z dvojčat vypadal jako všechny ostatní děti. Tomu dali jmé¬no Jakub (to v překladu znamená držící za patu). Když se totiž narodil, držel svého staršího bratra za patu.
Než se bratři narodili, stala se zvláštní věc. Když je maminka Rebeka nosila pod srdcem, strkal jeden do druhého. Mamince Rebece to přišlo zvláštní. Když se jednou Rebeka modlila, řekl jí Hospodin, že její starší syn bude jed¬nou sloužit mladšímu.
V časech Abraháma a Izáka bylo v rodině pravidlo, že první narozený syn měl prvorozenecke právo. To znamenalo velkou výhodu, skoro jako výhru ve velké soutěži. Prvorozený totiž po rodičích, když zestárli, dostal více majet¬ku (ovcí, koz, služebníků, věcí) než ostatní sourozenci (dvojnásobnou část). Prvorozenému synovi pak dal otec ještě před svou smrtí požehnání, které mu zaručovalo Boží ochranu, lásku a to, že se mu bude ve všem dařit.
Teď už víme, co znamenalo, když Hospodin Rebece řekl, že starší z dětí bude jednou sloužit mladšímu. Znamenalo to, že výhody, které patřily prvo¬rozenému Ezauovi, měly připadnout mladšímu z bratrů Jakubovi. A to je veliká věc.


I s tebou, když jsi byl v maminčině bříšku, měl Bůh velký plán. Měl vymyšlené, na koho budeš podobný, jaké budeš mít vlasy a v čem budeš šikovný. Tak jako Pán Bůh chtěl, aby se narodili Jakub a Ezau, tak má radost z každého miminko. Má velkou radost, že ses narodil i ty, že jsi tak veliký a šikovný. Každé miminko s sebou totiž přináší velikou radost. Maminky a tatínkové a všichni známí se na ně moc těší. Víš o nějakém miminku,
které se má brzy narodit? Těšíš se, až ho uvidíš v kočárku?

Zpět