Archiv článků

SAMOLEPKA č.6 Hospodin plní slib Abrahámovi — narodil se mu syn Izák

15.10.2013 14:35
Abrahám pozval tři vzácné hosty ke svému stanu a obsluhoval je. Ti mu oznámili, že Sára, i když má mnoho let, bude mít za rok miminko. Narodil se jim syn Izák. Víš, kdy Hospodin spinil Abrahámovi slib, že se jim narodí miminko? Stalo se to jednoho dne, kdy slunce hřálo tak silně, že se před ním...

SAMOLEPKA č.5 Abrahám věří, že mu Hospodin splní slib — bude mít potomka

18.09.2013 09:13
Abraháma a jeho ženu Sáru trápilo, že stále nemají děti, i když jim je Hos­podin slíbil. Hospodin Abraháma ujišťoval: „Tvá žena opravdu bude mít syna a dáš mu jméno Izák." Abrahámovi bylo už přes sedmdesát let. Se svou krásnou manželkou Sárou, kterou měl moc rád, žil v zemi Kanaán. Nic jim...

SAMOLEPKA č.4 Abrahám děkuje Hospodinu, protože ho dovedl do země Kanaán

18.09.2013 09:08
Protože byl Abrahám vytrvalý a důvěřoval Hospodinu, doputoval do krásné země Kanaán. Za to Hospodinu podě­koval a postavil mu oltář, na něm zapálil oheň a modlil se. Abrahám se se svou manželkou Sárou, příbuznými a dobytkem vydal na cestu do země, kterou ně připravil Hospodin. Putovali dlouhou...

SAMOLEPKA č.3 Abrahám se vydal do neznámé země

18.09.2013 09:06
Abrahám uvěřil Hospodinovým slovům. Rozhodl se proto odejít s celou rodinou do neznámé země. Hospodin mu ukazoval cestu. Určitě se každý z vás někdy chystal na výlet nebo na něja­ký tábor. Tehdy jste si s sebou mohli vzít jen ty nejpotřeb­nější věci a pár hraček, které se vlezly do batohu nebo...

SAMOLEPKA č.2 Abrahám uslyšel, jak k němu mluví Hospodin

14.09.2013 20:55
K Abrahámovi promluvil Hospodin. Řekl mu, aby odešel do krásné země Kanaán. Slíbil, že mu bude žehnat a vzejde z něho velký národ. Abrahám byl bohatý muž. Ne že by měl kapsy piné zlaťáků, ale patřila mu velká stáda ovcí, koz a velbloudů, o která se starala spousta služebníků. Abrahámovi se dařilo a...

SAMOLEPKA č.1 Abrahám pocházel z města Ur

14.09.2013 20:54
Abrahám byl bohatý muž, který žil před mnoha staletími v městě Ur. Lidétehdy neznali Pána Boha. Vymysleli si proto své bohy, ke kterým se modlili. Před mnoha staletími žil se svou manželkou Sárou v jedné zemi Abrahám. Této zemi dnes říkáme Mezopotámie. Ležela daleko od nás. Museli bychom tam letět...

Ministrantský tábor Špindlerův Mlýn 28.7.-3.8.2013

06.08.2013 10:47
Je neděle 28. července, modrá obloha a žhnoucí slunce ukazují, že bude parný letní den. Po dopoledních mších svatých a skvělých nedělních obědech se o půl druhé odpoledne začínají ministranti v doprovodu rodičů a vedoucí scházet na naší faře. Čeká nás tábor ve Špindlerově Mlýně...

Jak mluvit o Bohu?

04.08.2013 19:09
Jak mluvit o Bohu? Dnešní evangelium nás vybízí nás k tomu, abychom si hromadili poklady v nebi. Říká se, že největším pokladem je dobrý přítel. Největším skutkem lásky je pomoci příteli, aby se dostal do nebe. A největší radost bude s dobrými přáteli nebe sdílet. Aby se nám to...

Duchovní obnova

01.08.2013 15:01
Duchovní obnova Ve dnech od 23. 7. (úterý) do 27. 7. (sobota) 2013, se v kongregaci milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži, konala duchovní obnova pro dívky, s názvem Dotkni se hvězd. Této duchovní obnovy se zúčastnilo pět dívek z naší farnosti Hovězí (jmenovitě: Kristýna a...

Ohlášky ze dne 13.1.2013

05.01.2013 12:26
  Zítra večer v 17:00 bude společné zakončení roku 2012 mší svatou na  poděkování se zprávou o životě farnosti v roce 2012, Te Deum a  svátostným požehnáním. Na Nový rok - Slavnost Matky Boží P. Marie, je  povinná účast na mši svaté, kterou lze splnit  i v před...