Duchovní obnova

01.08.2013 15:01

Duchovní obnova

Ve dnech od 23. 7. (úterý) do 27. 7. (sobota) 2013, se v kongregaci milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži, konala duchovní obnova pro dívky, s názvem Dotkni se hvězd. Této duchovní obnovy se zúčastnilo pět dívek z naší farnosti Hovězí (jmenovitě: Kristýna a Jana Koňaříkovi, Magda a Katka Chrástecké a Zuzka Jakubkovičová) a celkově nás tam bylo devatenáct. Celou dobu nás doprovázel otec Martin a v sobotu při poslední mši svaté zdejší rodák otec Jiří Putala.Přivítali nás a starali se o nás sestry Emanuela, Prokopa, Beata a další. Celý den jsme vždy byli v klášteře nebo v parku a večer jsme se chodili vyspat na tzv. domeček.

Na místo jsme se dostavili akorát na večeři, po které následoval večerní program v podobě seznamování, večerních chval a modlitby.

Ve středu jsme po snídani měli asi hodinovou ranní modlitbu v horní kapli, po které, následoval dopolední program, u kterého jsme byli rozděleni do třech skupinek podle věku. Nejmladší skupinka měla za úkol ozdobit oltář rostlinami z přírody na mši svatou, další skupinka měla za úkol nasbírat rostlinky a jiné dary přírody, za které můžeme děkovat k obětním darům, a třetí nejstarší skupinka měla složit žalm, který se zpíval u mši svaté. Následoval oběd a pak odpolední program, kde jsme si mohli vybrat, jaké činnosti chceme dělat. Někteří vyšívali květinky nebo navštěvovali sestry, ale my z Hovězí jsme nacvičovali divadlo o zlatých klasech, které jsme podle mě zvládli při premiéře na jedničku a u kterého jsme se i zasmáli. Následovala mše svatá, večeře, premiéra divadla, večerní chvály a modlitby.

Ve čtvrtek jsme vstali trošku dříve, abychom po rozcvičce, snídani a ranní modlitbě mohli jít na autobus na půl deváté, který nás měl dovést do Pačlavic. Během snídaně nám začalo pršet, ale to nás neodradilo a šli jsme na autobus. V Pačlavicích jsme se opět rozdělili na skupinky a každá skupinka se modlila růženec. Asi po půl hodině cesty nám přestalo pršet a my mohli pokračovat bez pláštěnek dále. Po cestě jsme se zastavovali u různých kapliček a kolem poledne jsme se zastavili u jedné kapličky, kde byla i zvonice a, kde jsme odsloužili i mši svatou, poobědvali, zahráli hry a pokračovali dále. Došli jsme až do Švábenic, kde sloužil náš otec p. Vlastimil Vaněk. V kostele sv. Michaela Archanděla jsme byli ve věži v muzeu, kde jsme našeho pana faráře poznali na fotkách. Den jsme zakončili zmrzlinou, na kterou nás pozval otec Martin. Po večeři následovali večerní modlitby a chvály.

V pátek jsme měli za úkol se ztišit a chodit po různých stanovištích, kde jsme měli za úkol vykonávat různé úkoly, ve kterých jsme se měli pokusit setkat s Bohem (např. jít ke zpovědi, pomodlit se sami růženec, přemýšlet nad ukřižováním Ježíše Krista). Odpoledne jsme opět nacvičovali divadlo, které teď nemělo záměr se zasmát, ale spíše vtáhnout do některé z evangelií a brát to jako modlitbu. Večer po osmé hodině následovali večerní vigilie a odchod ke spánku.

A je tu poslední den. Ráno jsme se sbalili, pomodlili jsme se ranní modlitbu, následovala katecheze a pak mše svatá a odchod domů.

Úkolem duchovní obnovy bylo zamyslet se a popřemýšlet v tichu o Bohu a myslím, že se to všem povedlo a všichni jsme si odnesli spoustu nových zážitků a těšíme se na další obnovu. :-)

O zážitky se s Vámi podělila Kristýna Koňaříková.

Zpět