Ohlášky ze dne 13.1.2013

05.01.2013 12:26

 

Zítra večer v 17:00 bude společné zakončení roku 2012 mší svatou na 
poděkování se zprávou o životě farnosti v roce 2012, Te Deum a 
svátostným požehnáním. Na Nový rok - Slavnost Matky Boží P. Marie, je 
povinná účast na mši svaté, kterou lze splnit  i v před večer svátku - na 
Silvestra večer.                                                            
’                                                                       
Na 1. pátek bude od 8:00 výstav NSO, v 15:00 Korunka, Křížová cesta,          
v 17:45  svátostné požehnání a mše sv. pro děti, v 19:00 příprava na svátost 
biřmování. Na 1. sobotu bude od 6:30 společná modlitba radostného, 
bolestného a slavného růžence, mše svatá a zasvěcení rodin 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, v 18:00 zveme na modlitbu rodičů a
kmotrů za biřmovance
Zpět