Úklid kostela

12.10.2017 09:54

Chci vroucně poděkovat všem, kteří se svou službou zapojují do úklidu kostela. Chci povzbudit i další , aby doplnili volné místa v tabulce  -  přihlaste se prosím v sakristii.  Služba úklidu kostela, která je asi 4x do roka, je velkým darem pro nás všechny i k slávě Boží. A pokud  by se našla i další  nová skupina bude jen vítána.  Možnost přihlásit se v sakristii.  
S vděčností a požehnáním P. Vlastimil

Viz. rozpis v záložce úklid kostela.

Zpět