SAMOLEPKA č.7 Hospodin zkouší Abrahámovu důvěru — má obětovat svého syna Izáka

15.10.2013 14:41

Abrahám s láskou vychovával syna Izáka. Hospodin však chtěl vyzkoušet, koho má Abrahám raději — jestli Hospodi­na, nebo svého syna. Řekl proto Abrahámovi, aby mu Izáka obětoval.

Izák vyrostl ve statného chlapce. Čím byl větší, tím dělal Abrahámovi větší radost. Abrahám se mu věnoval, učil ho tornu, co by měl znát každý správný muž v jeho věku, například jaká existují souhvězdí na nebeské obloze, jak správně střílet z luku atd. Především však s ním mluvil o Hospodinu, který se mu dal poznat. Vyprávěl Izákovi o tom, jak ho Hospodin oslovil a řekl mu, ať odejde do krásné země Kanaán, kterou měl pro něho a celou jeho rodinu připravenou. Izák Abrahámovi bedlivě naslouchal. Věřil tatínkovi, že si nic z toho nevymýšlí. Jednou Hospodin připravil pro Abraháma velmi těžkou zkoušku. Chtěl se totiž přesvědčit, zda má Abrahám více rád Hospodina, nebo svého syna lzá­ka. Ve snu Hospodin řekl Abrahámovi: „Abraháme, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého máš moc rád. Jdi s ním na horu v zemi Mona a tam mi jej obětuj jako zápalnou oběť." Přinést zápalnou oběť znamenalo položit Izáka na připravenou hromadu kamení s naskládaným dřívím, usmrtit ho a nechat ho shořet.

 

Určitě si dokážeš představit, jak asi bylo Abrahámovi, který se tak dlou­ho a s takovou láskou těšil na narození svého prvního dítěte. „Co mám teď dělat?" uvažoval Abrahám. Měl spíš poslechnout sebe, nebo Hospodina? To dítě, které mu Hospodin daroval, měl zase vrátit zpět!? Hospodin přece říkal, že se mu narodí hodně děti a budou jedna velká rodina. Toto Abrahám nemohl pochopit. Tomu nemohl ani dost dobře věřit. Nemohl vůbec spát. Musel na to stále myslet... Má to udělat, nebo ne? Abrahám byl velmi smut­ný. Měl Hospodina rád a chtěl spinit to, co mu Hospodin řekl. Vstal proto časně zrána, aby vše připravil na odchod k hoře v zemi Mona.

Víš, co to znamená oběť, obětovat se? Vzdát se něčeho kvůli někomu. Například když se s druhými dětmi rozdělím o bonbony, lentilky, které jsem dostal od tety. Oběť také znamená, že udělám něco, i když se mi zrovna dva­krát nechce. Například když pomůžu mamince s úklidem, půjčím kamarádovi svou oblíbenou hračku a nebudu za to chtít nic na oplátku. Nebo když přibe­ru mladšího sourozence do hry, i když bych si raději hrál sám s kamarádem. Přes celý den tak můžeš přinést mnoho obětí, tj. udělat mnoho dobrého. Uvidíš, že z toho pak budeš mít i velkou radost.

Zpět