SAMOLEPKA č.6 Noemi a Rút

25.11.2014 14:34

Noemi se svou rodinou utekla před hladem do cizí země. Tam jí zemřel manžel i oba ženatí synové. Její snacha Rút ji měla moc ráda, a proto, když se Noemi rozhodla vrátit domů do Betléma, šla s ní.

K izraelskému národu patřila také žena jménem Noemi. Spolu se svým mužem a dvěma syny bydlela v malém městě Betlémě. Muž pracoval každý den na poli. Staral se o to, aby celá rodina měla co jíst. Jednou se však stalo, že přišel neúrodný rok. Na poli nic nevyrostlo. Noemi neměla mouku, ze které by mohla něco upéct. Co ted' dělat? Noemi, její muž a oba synové se rozhodli, že se přestěhují. Odešli do nedaleké moábské země. Tam byl dostatek jídla a rodina tam nemusela trpět hladem. Během tamějšího pobytu však Noemi zemřel manžel. Byla z toho velice smutná. Zůstali s ní už jen dva synové, kteří se poté oženili s moábskými dívkami Rút a Orpou. Přivedli si je domů a tak žili pod jednou střechou i s Noemi. Orpa s Rút měly Noemi velmi rády. Chovala se k nim totiž moc pěkně a často jim vyprávěla o Hospodinu, ve kterého věří Izraelité. Orpa a Rút totiž znaly jen pohanské bůžky a nevěděly, že jsou jen vymyšlení.

Po krátké době oba synové onemocněli a pak i zemřeli. Ted' už Noemi neměla nikoho, ani manžela, ani žádného syna. Byla smutná a nevěděla si rady, jak se uživí. Ženy totiž neměly na to, aby se samy uživily. Řekla si proto: „Už zde nezůstanu. Půjdu zpátky do své země a města, odkud jsem kdysi odešla se svým mužem. Jistě mi tam bude lépe." Noemi se vydala na cestu zpět do Betléma. A nešla sama. Doprovázely ji Rút a Orpa. Když se přibližovaly k zemi Izraelitů, řekla Noemi, aby se Orpa s Rút vrátily zpět. Orpa se s Noemi rozloučila a odešla, i když s těžkým srdcem. Rút nikoli, ta nechtěla Noemi opustit. Měla ji moc ráda, vždyť pro ni byla jako vlastní maminka. Tolik se o ni a o Orpu starala a vyprávěla jim o jediném Bohu. Rút nechtěla zůstat tam, kde lidé Hospodina neznají. Proto řekla Noemi: „Ne, já tě neopustím. Tvůj lid je mým lidem a tvůj Bůh je mým Bohem. Chci s tebou zůstat, maminko." Noemi tedy souhlasila a společně doputovaly do Betléma.

Možná i ty znáš ve svém okolí nějakého člověka, kterému zemřel někdo blízký, například manžel nebo manželka. Je to pro něho velice těžké, když je ted' sám a nemá nikoho, s kým by si mohl povídat a o koho by se mohl starat. Právě tento člověk potřebuje naši modlitbu a pomoc. Možná i ty ho dokážeš potěšit, například když se na něho usměješ a hezky ho pozdravíš.

Zpět