SAMOLEPKA č.5 Samson promarnil svou sílu

25.11.2014 14:33

Samson byl známý svou obrovskou silou ukrytou v dlouhých vlasech. Sílu dostal od Hospodina, aby ochránil Izraelity před nepřátelskými Pelištejci. Úkol ale Samson nespinil.

Samson, o kterém si budeme povídat, se proslavil svou obrovskou silou, kterou dostal od Hospodina. V Bibli se dočteme, že Samson dokázal zabít holýma rukama živého Iva nebo uzvednout těžké předměty, které by uzvedli jen dva muži společně. Tuto sílu však Samson nedostal jen tak, pro nic za nic, nebo aby se před druhými vytahoval. Tuto sílu obdržel, aby pomohl vysvobodit Izraelity, když je tentokrát ohrožovali Pelištejci, kteří byli mnohem silnější než Izraelité. Byli to pohané a Izraelitům moc škodili. Samson mohl Izraelity před Pelištejci snadno zachránit. Svou sílu ale nakonec nevyužil. Nedokázal spoutat vlastní vůli a říci špatným věcem: „Ne, to dělat nebudu." Samson se totiž zamiloval do pelištejské dívky Dalily. Měla sice pěknou tvář, ale zato falešné srdce. Samson ji často navštěvoval. Vůbec mu nevadilo, že se pomalu, ale jistě vzdaluje Hospodinu, když je tak neposlušný. Izraelci totiž měli zakázáno brát si za manželky pohanky. Samson to ale nebral vážně. Bylo pro něj důležitější dělat si, co se mu líbí, a ne to, aby se choval podle Hospodinových pravidel. Takové jednání se mu však nevyplatilo. Stalo se totiž, že jednoho dne přišli k Dalile izraelští a Samsonovi nepřátelé s lákavou nabídkou. Slíbili Dalile mnoho peněz, když dokáže odhalit tajemství Samsonovy síly. Dalila souhlasila a po mnohém naléhání se jí jednoho večera podařilo vymámit ze Samsona tajemství jeho síly. „Ještě než jsem se narodil," svěřil se jí Samson, „moje matka slíbila Hospodinu, že budu zasvěcen celý život jenom jemu. A na znamení toho, že patřím Hospodinu, jsem si nikdy nesměl stříhat vlasy. Kdybych to udělal, má síla by zmizela." Když pak Samson usnul, Dalila na nic nečekala, vzala nůžky a ostříhala mu vlasy. Nepřátelé, kteří byli schovaní v Dalilině pokoji, hned Samsona svázali, oslepili ho a vsadili do žaláře.

Samson si v žaláři uvědomil, jak vzal Hospodinův úkol lehkovážně. Nebyl poctivý a dal místo Hospodinu přednost svým pocitům a Dalile. Bylo mu to líto a modlil se k Hospodinu za poslední šanci. Chtěl svou chybu napravit. Hospodin Samsonovi opravdu poslední šanci dal. Během oslav svátku pohanského bůžka Dagona přivedli Samsona spoutaného do chrámu, aby tam stál pro zábavu více než třem tisícům lidí. Přivázali ho řetězy mezi dva sloupy. Tehdy dostal Samson od Hospodina naposledy do rukou velkou sílu. Samson se opřel do sloupů a rozbořil je. Tím se sesypal celý palác a zabil všechny nepřátele. Samson ale pro to, že byl Hospodinu nevěrný, musel zemřít společně s nimi. Kameny popadaly i na něho.

Pro Samsona byla hračka holýma rukama chytit živého lva a roztrhnout jej na dvě části jako kus papíru. Co zase ty dokážeš udělat, jak se říká, „levou zadní", Zpívat, kreslit, vyjmenovat všechny dinosaury? Samson dostal svou sílu, aby druhým pomáhal a chránil je. Ani ty jsi všechny schopnosti nedostal jen tak pro nic za nic, nebo aby ses před druhými vytahoval, ale abys druhým pomáhal a dělal jim radost. Zkus dnes někoho potěšit tím, v čem jsi šikovný... například zazpívej babičce, nakresli obrázek někomu z rodiny...

Zpět