SAMOLEPKA č.17 Vánoce - oslava Ježíšových narozenin a svátek Svaté rodiny

09.12.2014 14:16

Rodina, do které se narodil Pán Ježíš, dodržovala zvyky podle židovské tradice. Narozeného Ježíše přinesli rodiče do chrámu v Jeruzalémě a představili jej Hospodinu.

V dnešním evangeliu jsme slyšeli, jak vzali Josef s Pannou Marií malého Ježíše do chrámu, aby jej ukázali Hospodinu. Byl to židovský zvyk. Každého prvorozeného chlapce přinášeli rodiče do chrámu, aby ho Hospodinu ukázali a poděkovali mu za něj. Když Ježíšovi rodiče přišli do chrámu, potkali jednoho starého muže, jmenoval se Simeon, a prorokyni Annu. Poslal je tam Hospodin. Když Simeon viděl Marii s dítětem v náručí, měl velkou radost a nahlas děkoval Hospodinu. Poznal totiž, co je to za dítě. Na vlastní oči uviděl Mesiáše —Spasitele celého světa. Pak se s nimi rozloučil.

Víc o tom, co se dělo dál a jak to vypadalo v rodině Pána Ježíše, přesně nevíme. Co víme, je, že Josef pracoval jako tesař. Musel mít tedy doma dílnu, kde každý den opracovával trámy, vyráběl stoly a jiné výrobky ze dřeva, které si u něj lidé objednali. Utržené peníze pak sloužily k uživení celé rodiny. Určitě mu v jeho dílně časem pomáhal i Ježíš. A co dělala Panna Maria? Myslíte si, že se pořád jenom modlila? Kdo by ale jinak vařil pro dva hladové krky: Josefa a Ježíše? Kdo by se staral o domácnost? I když víme, že tato rodina byla svatá, neznamená to, že se v ní děly nějaké zvláštní věci — že by například Ježíš zázračně připravil nedělní oběd nebo bez použití nástrojů vyrobil Josefovi přes noc dřevěnou lavici. Ne, svatá rodina byla úpině obyčejná židovská rodina. Každý člen si v ní pinil své povinnosti. Tatínek s maminkou pracovali a Ježíš jim pomáhal. Snažili se pak jeden druhému dělat radost. A protože byli Izraelité a věděli, že vše dobré mají od Hospodina, ještě než začali něco dělat, se pomodlili. Když pak zapadlo slunce, společně chválili Boha za jeho velkou lásku ke každému člověku. Zpívali mu také žalmy, které najdeme v Bibli. Co je odlišovalo od ostatních rodin, bylo to, že se Josef s Marií starali o Božího Syna —Ježíše. Pán Ježíš byl stále s nimi: ráno, dopoledne, když jedli, když pracovali doma nebo venku. Díky tornu se měli stále rádi, a to bylo moc důležité.

Při dnešní mši svaté slavíme velký svátek — svátek Svaté rodiny. V mnoha kostelech si rodiče připomínají, že chtějí žít podobně jako Svatá rodina. Proto si dnes rodiče připomínají svůj krásný slib, který si dali v den své svatby: že se budou mít rádi, budou si pomáhat, a kdyby si něco zlého provedli, poprosí jeden druhého o odpuštění. My se za ně dnes budeme poctivě modlit, aby to dokázali, zvláště v těch chvílích, kdy se stane něco nepříjemného.

Zpět