SAMOLEPKA č.15 Za druhého izraelského krále byl vybrán pastýř David

09.12.2014 14:11

Hospodin ukázal Samuelovi, koho má pomazat za nového krále místo Saula. Byl to mladý pastýř David. Hospodin si ho vybral ne pro to, jak vypadal, ale protože měl dobré srdce.

Jednou z nejznámějších postav, o kterých se dozvídáme ze Starého zákona, je král David. Jeho příběh začíná, když bylo potřeba najít nástupce za špatného krále Saula. Saul se totiž ukázal jako neposlušný král, který nedodržuje svoje sliby a řeší věci podle toho, jak se mu to líbí. Proto řekl Hospodin protoukuSamuelovi: „Vezmi nádobu s olejem a jdi do města Betléma, za mužem, který se jmenuje Jišaj. Mezi jeho syny jsem vybral jednoho, který bude kralovat místo Saula." Samuel se vydal na cestu, a když vstoupil do Jišajova domu, chtěl vidět všechny jeho syny. Jišaj mu ukázal jednoho po druhém. Samuelovi se zalíbil hned ten nejstarší. Byl pohledný a vysoký. Ale Hospodin Samuelovi odpověděl: „Ne, Samueli, to není muž, kterého jsem si vybral. Ty se díváš na to, jak člověk vypadá, ale já se dívám jinak. Dívám se na to, jaký je člověk uvnitř. Nejvíce záleží na tom, jaké má člověk srdce!"

A tak Jišaj postupně nechal před Samuela předstoupit svých sedm synů. Pokaždé ale Samuel řekl, že to není ten, kterého si Hospodin vybral. „To jsou všichni synové, které máš?" zeptal se Samuel, když všichni synové předstoupili. „Zbývá ještě jeden, ten nejmladší," přiznal Jišaj, „ale ten nám pase ovce." Nato řekl Samuel: „Pošli pro něho. Neodejdu, dokud ho neuvidím." Nejmladší syn se jmenoval David. Přiběhl bez dechu ještě v hrubých pracovních šatech. Od slunce měl opálenou tvář s krásnýma modrýma očima. Když jej Samuel uviděl, uslyšel Hospodinův hlas, který mu řekl: „To je ten, kterého jsem si vybral. Pomaž ho za krále." Samuel tedy vytáhl malou nádobu s olejem a nalil ho Davidovi na hlavu. Tak ho pomazal za budoucího krále Izraele. Bible říká, že „od této chvíle byl Hospodin s Davidem zvláštním způsobem". David měl ještě více rád Hospodina a vynikal odvahou, moudrostí a radostným srdcem.

Dnes jsme slyšeli, že na druhého člověka se často díváme podle toho, jak vypadá, ale Hospodin se dívá jinak. Dívá se na to, jaký je člověk uvnitř, tedy jestli má čisté srdce. Nezajímá ho, jestli nosíme brýle, máme odstáté uši či pihu pod okem, ale jestli se dokážeme s druhým podělit o sladkost, pěkně po sobě uklidíme, snažíme se k druhým dětem hezky chovat. O to se máme snažit víc než o to, jestli máme hezky barevné oblečení a nejlepší hračky.

Zpět