SAMOLEPKA č.14 Prvním izraelským králem byl Saul

09.12.2014 14:09

Hospodin vybral Izraelitům za prvního krále Saula. Ten vládl zpočátku dobře, ale časem zpyšněl. Myslel si, že všechno zvládne sám a nepotřebuje Hospodinovy rady.

Jestli jste zvědaví, kdo byl prvním králem izraelského národa, tak poslouchejte dnešní biblický příběh. Hospodin vybral Izraelitům za prvního krále muže, který se jmenoval Saul. Byl mladý a silný. Pocházel z Benjamínova rodu. Králem se stal tak, že Samuel vzal malou nádobu s olejem a vylil jej na Saulovu hlavu se slovy: „Sám Hospodin tě pomazává, abys vedl jeho lid a vládl mu jako král." V tu chvíli dal Hospodin Saulovi svého ducha, aby měl sílu tento úkol spinit. Saul však nechtěl Samuelově zprávě uvěřit. Přepadly ho pochybnosti, jestli právě on dokáže vést izraelský národ.

Saul byl zpočátku dobrým králem. Lidé ho měli rádi a chválili si ho. I Hospodin s ním byl spokojen. Pod jeho vedením nejednou zvítězili v boji proti nepřátelům. Za rádce si král Saul zvolil proroka Samuela. Ten mu často připomínal: „Pamatuj, Saule, i když jsi králem Izraelitů, nemůžeš si dělat, co tě napadne. Pro tebe nejvíce platí Hospodinova pravidla. On sám ti bude říkat, jak je správné se rozhodnout a jaké vydávat rozkazy."

Saul by mohl zůstat dobrým králem, kdyby se držel těchto slov. Ale netrvalo dlouho a Saulovi se změnilo srdce. Zpyšněl. Myslel si, že na všechno stačí sám a dokonce už ani nepotřebuje Hospodina, aby mu radil a pomáhal. Nevěřil už nikomu jinému než sobě a svým nápadům. Jediné, o co se bál, byl jeho královský trůn. Samuel se ho snažil přivést na dobrou cestu. Je pravdou, že si Saul častokrát uvědomil své špatné chování a omluvil se za to Hospodinu. Na usmířenou pak slíbil, že přinese Hospodinu dary a oběti. Jenže když přišla další možnost se rozhodnout podle sebe, zachoval se král Saul stejně jako předtím. Nedodržel slib a řešil věci po svém, vymlouval se a myslel, že mu jeho konání Hospodin opět promine. Jednou, když už bylo královo chování neúnosné, přišel za ním Samuel se slovy: „Saule, uvědomuješ si, že Hospodinu se líbí více člověk poslušný než ten, kdo mu přináší oběti a dary? Neposlouchat Hospodina je největší hřích ze všech. Protože jsi Hospodina opakovaně neposlechl, předá Hospodin kralování nad Izraelity někomu lepšímu než tobě." Po těchto slovech Samuel od Saula navždy odešel.

Ve vyprávění o Saulovi si můžeme uvědomit, že nestačí, že si ho Hospodin vybral za krále. Soul si toho, že byl vybraný za krále, měl vážit a snažit se být dobrým králem. Kdyby se modlil a poslouchal Hospodinovy rady, byl by šťastným králem a lidé by ho měli rádi. Tím, že jsme byli pokřtěni, jsme byli také vybráni, abychom žili tak, jak se to líbí Bohu. Máme si pinit úkoly a snažit se druhým dělat radost. Každý tak, jak umí. Zkus dneska vymyslet, jak bys třeba udělal radost svému sourozenci či kamarádovi.

Zpět