Program obnovy lidových misií – Vsetín 10. 5. – 14. 5. 2023

06.05.2023 20:20

Středa 10. 5. 2023 – Den otevření obnovy
18:00 začátek obnovy u misijního kříže,
18:10 mše svatá
•téma promluvy: Stvořený pro společenství
19:00 Vincentínské dary z nebe
•přednáška, kostel

20:00 adorace a požehnání*Čtvrtek 11. 5. 2023 – Den Eucharistie
  6:30 sv. zpověď i během mše

  7:00 mše svatá
•téma promluvy: Bůh, který se stal slabým
10:00 – 11:00 svatá zpověď, nebo duchovní rozhovor – kostel
15:00 mše sv. pro děti a žáky
•téma promluvy: Mše sv. z pohledu nebe

•po mši setkání děti - fara
17:15 Povolání k mateřství – kostel
•přednáška pro ženy a dívky

17:15 – 20:00 svatá zpověď, nebo duchovní rozhovor – kostel
18:00 mše svatá
•téma promluvy: Církev žije z eucharistie

19:00 Povolání k otcovství – kostel

•přednáška pro muže a kluky  

20:00 adorace a požehnání*


Pátek 12. 5. 2023 – Den se sv. Josefem

 6:30 sv. zpověď i během mše

 7:00 mše svatá

•téma promluvy: Sv. Josef, pomocník v složitých situacích

10:00 – 11:00 svatá zpověď, nebo duchovní rozhovor – kostel

14:30 sv. zpověď pro děti

15:00 mše pro děti a žáky

•téma promluvy: Dobrý boj jsem bojoval.

•po mši setkání děti - fara

17:00 Sv. Vincent a jeho životní příběh

•vystoupení mladých ze Zašové o životě sv. Vincence

17:00 – 20:00 svatá zpověď, nebo duchovní rozhovor
18:00 mše svatá

•téma promluvy: Sv. Josef, ochránce vykupitele

19:00 S rozumem na předmanželský sex
•přednáška MUDr. Josef Hambálek – gynekolog

•přednáška nejenom pro mladé

20:00 adorace a požehnání*

Sobota 13. 5. 2023 – Dej Bohu něco navíc

  6:30 sv. zpověď i během mše

  7:00 mše svatá

•téma promluvy: Maria – tichá, ale přítomná

•po mši setkání ministrantů s misionáři

14:30 sv. zpověď i během mše

15:00 mše svatá pro děti

•téma promluvy: Proč nehřešit?

•po mši sv. setkání dětí – fara

19:00 setkání mládeže s misionáři

•fara

20:00 adorace a požehnání*

14. 5. 2023 – neděle = Den požehnání

  7:30 mše sv. spojená s rodičovským požehnáním dětí

  9:30 mše sv. spojená s rodičovským požehnáním dětí

•téma promluv: Nepustím tě, pokud mě nepožehnáš!

•slavnostní Te Deum a ukončení obnovy

•průvod k misijnímu kříži a modlitba u misijního kříže

 

Zpět