Ohlášky ze dne 7.4.2024

08.04.2024 10:52

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

Po. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.

Čt. Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka.

So. Uvedení do úřadu arcibiskupa Mons. Josefa Nuzíka;

      Dnes nebude sloužena Mše svatá.

 

 

SETKÁNÍ RODIČŮ PRVOKOMUNIKANTŮ

Dnes neděli 7. dubna po Mši svaté v 11.00 hod. je setkání rodičů prvokomunikantů na faře.

 

 

PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Tento týden se modlíme za Lukáše Sábla a jeho rodinu.  

 

 

SETKÁNÍ FARNÍ RADY

V pátek 12. dubna 2024 se uskuteční setkání farní rady v 19:00 hod. na faře.

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKY

Chci poděkovat za sbírku na služné duchovních, která činila 35.700, - Kč. a také za sbírku na Boží hrob v Jeruzalémě, která vynesla 6.700, - Kč. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

 

PŘEJI VÁM VŠEM, POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ

PROŽITÍ VELIKONOČNÍ DOBY.

VZKŘÍŠENÝ PÁN, AŤ JE VAŠÍ OPOROU A SILOU.

 

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

 

 

FARNÍ POUŤ NA BUTKOV

 

Milí farníci, od této neděle 7.dubna do neděle 21.dubna je možné přihlásit se na farní pouť do sanktuária Božího milosrdenství na hoře Butkov. Cena poutě je 250 Kč. Pouť se bude hradit v sakristii u paní Jany Mazáčové po kterékoliv mši svaté. Vzhledem k tomu, že se jedná o cestu na Slovensko, tedy do zahraničí, bude v ceně zahrnuto i společné cestovní pojištění.

 

Prosíme zájemce, aby se zapisovali jednotlivě (ne po rodinách) na připravené listy vzadu v kostele. Zapsání je závazné!!! Na list je kvůli pojištění třeba uvést: jméno, příjmení, datum narození a telefonický kontakt.

 

Na pouti se společně pomodlíme křížovou cestu a bude slavena mše svatá. Pro hůře pohyblivé zájemce bude zajištěn odvoz až na vrchol kopce. Odjezd z Hovězí je plánován v 8 hodin ráno a předběžný návrat bude kolem 16 hodin.

 

Zpět