Ohlášky ze dne 5.5.2024

06.05.2024 07:58

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Dnes je sbírka na pronásledované křesťany.

MÁJOVÁ POBOŽNOST V 18:00 HOD.

 

Po. Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

St. Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

Čt. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ,

  • doporučený svátek.

      Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha

      Svatého.

Pá. Slavnostní Mše svatá ke cti sv. Floriána

       Mše svatá je v 17:00 hod.

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HOVĚZÍ

SDH v Hovězí zve na slavnostní Mši svatou ke cti sv. Floriána, v pátek 10. května v 17:00 hod. v kostele sv. Máří Magdalény. Slavnostní průvod vyjde v 16:45 hod. od hasičské zbrojnice. Více informací ve vývěsce.

 

PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Každou neděli na hrubé Mši svaté se modlíme za děti, které se připravují na 1. Sv. Přijímání. 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA FARNÍ POUŤ

Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizování farní poutě na Butkov. Děkuji také za vytvoření nádherného společenství, které nás všechny obnovilo a posilnilo. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

SETKÁNÍ RODIČŮ PRVOKOMUNIKANTŮ

Příští neděli 12. května po hrubé Mši svaté v 11.00 hod. se uskuteční setkání rodičů prvokomunikantů na faře.

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

DEN MATEK

MÁJOVÁ POBOŽNOST V 18:00 HOD.

 

Zpět