Ohlášky ze dne 31.3.2024

31.03.2024 18:21

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

 

Po. Pondělí velikonoční: Mše svatá v 8:00 hod

Čt. První čtvrtek v měsíci je adorace dětí a rodičů v 17.30 hod a

      v 18.00 hod. je Mše svatá za duchovní obnovu rodin.

Pá.  První pátek v měsíci. Zapisujte se prosím na celodenní adoraci

      od 8.00 do 18.00 hod.

 

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍPRAVU A SLAVENÍ VELIKONOC

Chci vyjádřit velké poděkování všem, kteří se zapojili s přípravou na velikonoční svátky: zpěvákům, varhaníkům, ministrantům, rodinám, šikovným a talentovaným farníkům, výzdobu, úklid. Také velké poděkování za čas, který jste obětavě nabídli při celodenní adoraci.

 

PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Tento týden se modlíme za Lukáše Musila a jeho rodinu.  

 

SETKÁNÍ RODIČŮ PRVOKOMUNIKANTŮ

Příští neděli 7. dubna po hrubé Mši svaté v 11.00 hod. se uskuteční setkání rodičů prvokomunikantů na faře.

 

PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKU

Chci poděkovat za Postní almužnu, která činila 8,410, - Kč.

Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Dnes bude požehnání URBI et ORBI na TV NOE ve 12,00 hod.

 

PŘEJI VÁM VŠEM, POKOJNÉ, POŽEHNANÉ

A MILOSTIPLNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY

A RADOST ZE VZKŘÍŠENÍ PÁNA.

 

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 2 NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Zpět