Ohlášky ze dne 28.4.2024

28.04.2024 11:38

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Po. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,

      patronky Evropy.

St. Památka sv. Josefa, dělníka.

Čt. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

     První čtvrtek v měsíci je adorace dětí a rodičů v 17.30

     hod. a v 18.00 hod. je Mše svatá za duchovní obnovu

     rodin.

Pá. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

     První pátek v měsíci. Zapisujte se prosím na celodenní

     adoraci od 8.00 do 18.00 hod.

So. Dnes není Mše svatá; bude Farní Pouť na Butkov.

      Více informací ve vývěsce.

 

 

PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Každou neděli na hrubé Mši svaté se modlíme za děti, které se připravují na 1. Sv. Přijímání. 

 

FARNÍ POUŤ NA BUTKOV

Příští sobotu 4. května bude farní pouť do sanktuária Božího milosrdenství na hoře Butkov. Odjezd z Hovězí je plánován v 8 hodin ráno od obecního úřadu a předběžný návrat bude kolem 16 hodin. Více informací ve vývěsce.

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

V měsíci květnu budou Májové pobožnosti, ve všední dny vždy po Mši svaté a v neděli v 18:00 hod. Všichni jsou srdečně zváni projevit úctu k Panně Marii.

 

TELEVIZNÍ PŘÍMÝ PŘENOS

Ve středu 1. května se uskuteční na ČT 2 v 10:00 hod. televizní přímý přenos z Baziliky v Jablonném v Podještědí, kde působí naše rodačka sestra dominikánka Roberta Markéta Ševčíková. Slavnostní Mše svatá bude slavena na poděkování všem dárcům při obnově Baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať patří také hovězským farníkům.

 

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Sbírka na pronásledované křesťany.

 

Zpět