Ohlášky ze dne 21.4.2024

21.04.2024 13:35

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

 

Út. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.

Čt. Svátek sv. Marka, evangelisty.

 

PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Každou neděli na hrubé Mši svaté se modlíme za děti, které se připravují na 1. Sv. Přijímání. 

 

FARNÍ POUŤ NA BUTKOV

 

Milí farníci, od této neděle 7.dubna do neděle 21.dubna je možné přihlásit se na farní pouť do sanktuária Božího milosrdenství na hoře Butkov. Cena poutě je 250 Kč. Pouť se bude hradit v sakristii u paní Jany Mazáčové po kterékoliv mši svaté. Vzhledem k tomu, že se jedná o cestu na Slovensko, tedy do zahraničí, bude v ceně zahrnuto i společné cestovní pojištění.

 

Prosíme zájemce, aby se zapisovali jednotlivě (ne po rodinách) na připravené listy vzadu v kostele. Zapsání je závazné!!! Na list je kvůli pojištění třeba uvést: jméno, příjmení, datum narození a telefonický kontakt.

 

Na pouti se společně pomodlíme křížovou cestu a bude slavena mše svatá. Pro hůře pohyblivé zájemce bude zajištěn odvoz až na vrchol kopce. Odjezd z Hovězí je plánován v 8 hodin ráno a předběžný návrat bude kolem 16 hodin.

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Zpět