Ohlášky ze dne 17.3.2024

18.03.2024 08:21

5. NEDĚLE POSTNÍ

Křížová cesta Josefů

 

Út: SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, snoubence Panny Marie.

     Mše svatá v 18:00 hod. Doporučený svátek.

 

PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Tento týden se modlíme za Jakuba Janiše a jeho rodinu.

 

FARNÍ TÁBOR

Letošní farní tábor se uskuteční: 7. – 13.7. 2024. Můžou se přihlásit děti ve věku od 3. – do 9. třídy. Cena je 2000 Kč. Přihlášky najdete vzadu v kostele.

 

SPOLEČNÁ SVÁTOST SMÍŘENÍ

V době postní se nabízí příležitost k přijetí svátosti smíření v děkanátu Vsetín. V naší farnosti bude společná svátost smíření v sobotu 23. března od 13.00 do 14.00 hod. Všechny vás pozívám na přijetí této svátosti Božího milosrdenství, abychom se tak připravili na slavení Velikonoc. Přijedou cizí zpovědníci. Využijte prosím této možnosti. Více informací ve vývěsce.

 

POSTNÍ ALMUŽNA – PŘINESENÍ NA KVĚTNOU NEDĚLI

Na Květnou neděli je možné přinést schránky Postní almužny. Děkujeme všem, kteří se zapojili do této postní aktivity. Je to dar na podporu charitního díla.

 

UVEDENÍ DO ÚŘADU MONS. JOSEFA NUZÍKA

Přijměte pozvání na bohoslužbu s uvedením do úřadu 15. arcibiskupa olomouckého Mons. Josefa Nuzíka, v sobotu 13. dubna 2024 v 10:00 hod v katedrále sv. Václav v Olomouci. Více informací na vývěskách.

 

FARNÍ POUŤ NA HORU BUTKOV (SK)

Jste srdečně zváni na farní pouť do sanktuária Božího milosrdenství na hoře Butkov (SK). Pouť se uskuteční dne 4.5. 2024; odjezd bude autobusem v 8:00 hod od OÚ Hovězí; cena je 250,- Kč. Společně prožijeme křížovou cestu a Mši svatou.

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE KVĚTNÁ NEDĚLE

Křížová cesta mládeže

 

Zpět