Ohlášky ze dne 14.4.2024

18.04.2024 07:59

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Tento týden se modlíme za Viktorii Křenkovu a její rodinu. 

 

VEČER CHVAL A PROSEB – MODLITBY ZA KNĚZE

V pátek 19. dubna bude Večer chval a proseb v 19:00 hod. v kostele sv. Máří Magdalény. Všichni jsou srdečně zváni.

 

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Pozíváme na duchovní setkání s mládeží vsetínského děkanátu, které se bude konat v sobotu 20. dubna od 14:00 do 16:00 hod. na faře v Halenkově. Více informací ve vývěsce.

 

FARNÍ POUŤ NA BUTKOV

 

Milí farníci, od této neděle 7.dubna do neděle 21.dubna je možné přihlásit se na farní pouť do sanktuária Božího milosrdenství na hoře Butkov. Cena poutě je 250 Kč. Pouť se bude hradit v sakristii u paní Jany Mazáčové po kterékoliv mši svaté. Vzhledem k tomu, že se jedná o cestu na Slovensko, tedy do zahraničí, bude v ceně zahrnuto i společné cestovní pojištění.

 

Prosíme zájemce, aby se zapisovali jednotlivě (ne po rodinách) na připravené listy vzadu v kostele. Zapsání je závazné!!! Na list je kvůli pojištění třeba uvést: jméno, příjmení, datum narození a telefonický kontakt.

 

Na pouti se společně pomodlíme křížovou cestu a bude slavena mše svatá. Pro hůře pohyblivé zájemce bude zajištěn odvoz až na vrchol kopce. Odjezd z Hovězí je plánován v 8 hodin ráno a předběžný návrat bude kolem 16 hodin.

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Zpět