Ohlášky ze dne 10.3.2024

10.03.2024 09:03

4. NEDĚLE POSTNÍ

Křížová cesta matek ve 14:30 hod.

 

St. VÝROČNÍ DEN zvolení papeže Františka

 

PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Tento týden se modlíme za Amálku Koňaříkovu a její rodinu.

 

FARNÍ TÁBOR

Letošní farní tábor se uskuteční: 7. – 13.7. 2024. Můžou se přihlásit děti ve věku od 3. – do 9. třídy. Cena je 2000 Kč. Přihlášky najdete vzadu v kostele.

 

MINISTRANSKÁ SCHŮZKA

Setkání se uskuteční příští sobotu 16. března v 9.15 hod. na faře.

 

SPOLEČNÁ SVÁTOST SMÍŘENÍ

V době postní se nabízí příležitost k přijetí svátosti smíření v děkanátu Vsetín. V naší farnosti bude společná svátost smíření v sobotu 23. března od 13.00 do 14.00 hod. Všechny vás pozívám na přijetí této svátosti Božího milosrdenství, abychom se tak připravili na slavení Velikonoc. Přijedou cizí zpovědníci. Využijte prosím této možnosti. Více informací ve vývěsce.

 

POSTNÍ ALMUŽNA

V kostele si můžete vyzvednout schránku Postní almužny. Je to možnost, jak se během postní doby můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých.

 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA MŠE SVATÉ

Je možné si zapsat úmysly vašich mší svatých na měsíc březen v paní Jany Mazáčové vždy po mši svaté v kostele, nebo je možné jí zavolat na telefonní číslo: 605 504 406

 

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 5. NEDĚLE POSTNÍ

Křížová cesta mužů Josefů

 

Zpět