Odpustky 2022

30.10.2022 10:48

V měsíci listopadu budeme vzpomínat především na naše zesnulé. Využijme možnosti, kterou nám církev nabízí a získejme odpustky, které v těchto dnech můžeme přivlastnit duším v očistci.

 

A to za takových podmínek:

 

1. a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek / sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce/ je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Vyznání víry.

 

V dalších dnech až do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek /tj. sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce/, denně plnomocné odpustky, které je možno přivlastnit pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

 

V ostatních dnech je možné takto získat odpustky částečné.

 

Zpět