INFORMACE PRO POUTNÍKY NA BUTKOV

28.04.2024 11:35

    Odjezd na farní pouť bude v sobotu 4.května v 8 hodin.

Autobus bude parkovat na zastávce naproti zdravotního

střediska. Všem poutníkům doporučujeme vzít si svačinu, pití

a deštník. Na hoře je prodejna devocionálií a bufet. Eura si

můžete vyměnit dle vlastního uvážení.

 

Předpokládaný začátek mše svaté je ve 12:30 hod.

 

Plánovaný návrat je kolem 16 hodin.

 

Zpět