Milí farníci,

jistě jste zachytili k naší radosti, že od 18.11. je možné se v počtu 15 zúčastnit bohoslužby, nebo jiné pobožnosti. Proto již budeme slavit mši svatou v kostele.  Pokud nedojde k nějaké náhlé změně, pak bych 15 z Vás chtěl pozvat na tuto neděli – na Slavnost Ježíše Krista Krále. Přemýšlel jsem, jak   vybrat věřící z farnosti – když bude slavena mše svatá za farníky. Abych nikoho nějak nezvýhodnil – a rád bych tam chtěl být s Vámi se Všemi, dal jsem prozatím na tuto neděli tento klíč: Prosím pošlete SMSkou Vaše jméno a prvních 15,  kteří mi pošlou SMSku bude moci být v kostele na bohoslužbě. Mobil:  739 246 029. Ti kteří se nepřihlásí, nebo již budou přes tento počet, budou muset zůstat venku, kde je nutné mít rozestupy 2 metry od sebekde jim bude podáno venku Svaté přijímání.

  Jakmile se stav 15 naplní, tak hned zašlu oznámení na Farní stránky, dáme do vývěsky a nebo na zaslanou SMS odpovím, že už je plný stav.

    Jinak prosím i nadále využívejte možnosti přenosu bohoslužeb ve sdělovacích prostředcích.

      Tam kde má rodina zadaný úmysl mše svaté, může přijít z rodiny od pondělí 23.11. nejvýš 20 účastníků na bohoslužby. Pokud bude z rodiny méně než 20, pak je možné, aby se zúčastnili i ti, kteří nejsou z rodiny. Jinak je nutné zůstat venku před kostelem, kde je nutné mít rozestupy 2 metry od sebe a kde jim bude podáno venku Svaté přijímání.

     Pro ostatní nedělní mše svaté za farníky bude možné od soboty rána se zapsat v předsíni kostela na listy papíru na následné neděle  -  do počtu 20 účastníků uvnitř kostela. 

  Jen prosím, aby se sobecky nezapisovaly jen jedni a ti samí, ale dali solidárně možnost i jiným farníkům k nedělní účasti mše svaté uvnitř v kostele.

     Prosím, sledujme i další průběžná oznámeníkterá se mohou den za dnem měnit, které se budu snažit co nejdříve zaslat na Farní stránky       a dát do vývěsky. Děkuji, že budete respektovat tyto pokyny a tak předejdeme zbytečnému napětí, nebo nedorozumění.

      Jsem v duchu s Vámi, modlím se za Vás a spolu s Vámi se modlím za ukončení pandemie, abychom zase mohli být všichni brzy spolu. Všem ze srdce žehná P. Vlastimil

 

/Tento text je možné si vyzvednout v předsíni kostela./

--------------------------------------------

Možnost získat dušičkové odpustky bude kvůli pandemii prodloužena

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem.

 

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V  České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou:  v daný den návštěva hřbitova,

  • modlitba za zesnulé,
  • modlitba na úmysl Svatého Otce,
  • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
  • svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření.  

Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat  2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby.

Podmínkami jsou: v daný den  návštěva kostela nebo kaple,

  • modlitba Otčenáš,
  • modlitba Věřím,
  • modlitba na úmysl Svatého Otce,
  • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
  • svaté přijímání;  a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemiímohou získat odpustky na dálku.

Stačí, pokud: se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky   (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce)  a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.

Více na církev.cz    - Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení s možností stáhnutí přílohy.

Svátost pokání a smíření

 

1. Kodex kanonického práva (kán. 960-961) umožňuje v případě fyzické nemožnosti dosáhnout smíření jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí, aby si věřící „zároveň předsevzal, že jednotlivě vyzná v přikázané době těžké hříchy, které nyní takto nemůže vyznat“. Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“.

 

Svaté přijímání

 

Vzhledem k současné situaci povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu Svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost.

Přikládám jednu z možných modliteb ve které můžeme přijímat Ježíše v Duchovním svatém přijímání :  -

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

 

Podmínky k získání odpustků je možné si natištěné vyzvednout v předsíni kostela.

-----------------------------------------------------------------------------

Vítejte na stránkách farnosti Hovězí

Vítejte  na stránkách Římskokatolické farnosti Hovězí. Na těchto stránkách naleznete informace o dění ve farnosti a to aktuální i dlouhodobějšího charakteru.

Pokud zde postrádáte informaci, která by podle Vašeho názoru na internetových stránkách neměla chybět, či chcete zaslat materiál, který by podle Vašeho názoru měl být na těchto stránkách zveřejněn, můžete nám napsat email na adresu info@farnosthovezi.cz

Facebook farnosti Hovězí

https://www.facebook.com/farnosthovezi/

 

Skaut Hovězí

 

Schůzky dětí oddílu jsou každý pátek v 16 hodin na faře. Více na webových strán kách

 

 

Dětský sboreček Malá schola Hovězí 

má vlastní webové  stránky

 

Charita Nový Hrozenkov

 

 

Aktuality

Informace na začátek roku - Centrum pro rodinu Vsetín

22.08.2020 21:33
Milí příznivci CPR, zdravím vás po pause a věřím, že se setkáme na nějaké akci, kterou si vyberete.   V první řadě zvu všechny maminky s dětmi do nově otevřené místnosti a to sudé středy od 9:30 hodin. Program v příloze.   Jsou ještě volná místa na táboře, kdo byste...

Pozvání k modlitbě Novény k Panně Marii Nanebevzaté před požehnáním znovupostaveného Mariánského sloupu na Starom. nám. v Praze - 15.8.2020 ve 12 hod. (mše sv. v 10.00 hod.)

10.08.2020 07:33
leták ke stažení zde:LETAK_MS(srpen)TISK.pdf novéna ke stažení zde:Novéna před požehnáním Mariánského sloupu.pdf

Video kázaní pro dětí od P. Romana Vlka

03.08.2020 11:34
Video kázaní pro dětí od P. Romana Vlka Zde jsou všecha video kázaní P. Romana Vlka

Ohlášky

Ohlášky ze dne 22.11.2020

21.11.2020 16:48
Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále    Od 18.11. již jsou slaveny mše svaté v kostele. Od pondělí 23.11. je povolený počet - 20 účastníků bohoslužby. Minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti  a před...

Ohlášky ze dne 15.11.2020

15.11.2020 08:29
Dnes je 33. neděle v mezidobí Hov Út. – sv. Alžběty Uherské, řeholnice So. – Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále Je možnost přijmout o dnešní neděli Svaté přijímání od 9,30 – 10,00 hod. Svaté...

Ohlášky ze dne 8.11.2020

07.11.2020 19:51
Dnes je 32. neděle v mezidobí je možnost přijmout o dnešní neděli Svaté přijímání od 10,45 – 11,15 hod. V kostele budou nejvýše dva lidé a hned po udělení Svatého přijímání přijímající odejde z kostela přes sakristii.Vždy si při příchodu do kostela...