Zapisování úmyslů mší svatých na první pololetí 2019 bude probíhat na faře a to v tyto dny:

12.11.2018 08:49

Zapisování úmyslů mší svatých na první  pololetí 2019

 bude probíhat na faře a to v tyto dny:

 

V pondělí   19.11.  od 18,00 hod.  -  19,30 hod.

V úterý       20.11.  od 9,00 hod.    -  10,00 hod.    

V čtvrtek    22.11.  od 18,00 hod.  -  19,30 hod.

Přijďte si vaše úmysly mší svatých zapsat osobně, nebo někoho tím pověřte ze svých známých!!    Oznamte to i těm, kteří z důvodu nemoci nemohou osobně  přijít!!!

 

V případě, kdy nebude moci být odsloužena mše svatá v termínu s vámi domluveném, bude odsloužena v co nejkratším možném náhradním termínu! Případné změny jsou vždy výrazně napsány v nastávajícím týdnu na Pořadu bohoslužeb ve vývěsce.

 

Zpět