Zapisování úmyslů mší svatých na druhé pololetí 2020 bude probíhat na faře a to v tyto dny:

08.06.2020 09:18

Zapisování úmyslů mší svatých na  druhé pololetí 2020

 bude probíhat na faře a to v tyto dny:

 

V pondělí   22.6.  od 19,10 hod. - 20,30 hod.

V úterý       23.6.  od   8,45 hod. – 9,45 hod.

Ve čtvrtek  25.6.  od 19,00 hod.  - 20,00 hod.

 

Přijďte si vaše úmysly mší svatých zapsat osobně, nebo někoho tím pověřte ze svých známých!!

Oznamte to i těm, kteří z důvodu nemoci tady nemohou být a umožněte jim, aby i oni měli možnost si zapsat mše svaté tím, že jim je necháte zapsat. V případě, kdy nebude moci být odsloužena mše svatá v termínu s vámi domluveném, bude odsloužena v co nejkratším možném náhradním termínu.

Případné změny jsou vždy výrazně napsány na Pořadu bohoslužeb ve vývěsce.

 

Zpět