Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

26.02.2022 07:23

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

 

Sestry a bratři, 

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

 

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

 

Otče náš… 

 

Zdrávas, Maria….

 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi,oroduj za nás.

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války,oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny,oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy,orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru,oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru,oroduj za nás.

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

 

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.                    

           Vaši čeští a moravští biskupové.

Zpět