Výzva italských biskupů k modlitbě a výzva papeže Františka k modlitbě

19.03.2020 19:50
Všechny vás milí farníci srdečně zdravím přáním pokoje. Před chvílí jsem dostal tyto informace a kdo je zachytíte zkuste se dle možnosti připojit.
 
Dostal jsem výzvu italských biskupů, kteří během této zdravotní krize vyhlásili modlitbu za celou zemi. K ní se připojuje i papež František ve své své promluvě :  Každá rodina, každý věřící, každá řeholní komunita, všichni se dnes v 21  hod.  duchovně  spojíme modlitbou růžence světla. Budu vás doprovázet odtud. Matka Boží, Maria, Uzdravení nemocných, k níž se obracíme touto modlitbou růžence před laskavým pohledem svatého Josefa, Opatrovníka Svaté Rodiny a našich rodin, nás vede k zářivé a proměněné tváři Ježíše Krista a k Jeho Srdci. Prosme Jej, aby zvláštním způsobem chránil naši rodinu, naše rodiny, zejména nemocné a osoby, které se o ně starají: lékaře, ošetřovatele, dobrovolníky, kteří v této službě nasazují život.
 
Je doporučené zapálit svíci a dát ji do okna Růženec je také možné sledovat na streamu, např. TV 2000.
Dále nás papež Františk vybízí: Od tohoto pátku 20. března do soboty 21. března proběhne tzv. 24 hodin pro Pána.  Vybízím věřící, aby se upřímně modlili, a obzvláště za ty, kdo v důsledku pandemie prožívají nějakou zkoušku. 
Osobně bych navrhl začít od 7,00 hod. - do soboty 7,00hod. Těžko budeme jednotlivé hodiny rozdělovat... kdo  je ochoten si ukrojit kousek nočního času bude to ušlechtilé a vítané.
Všem kteří se zapojí del možnosti do této společné modlitby patří můj vroucí dík a všem žehná P. Vlastimil 

 

Zpět