usnesení Vlády ČR

03.12.2020 07:37

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 30.11.2020 bude s účinností  od 3.12.2020 od 00:00 hod. do 12.12.2020 23:59 hod. na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení (u nás do 50 osob).

 

Ve všední den mohou přijít na mši svatou i ti, kteří nemají zadaný úmysl. Tuto neděli 6.12., /a 13.6. pokud se počet účastníků dle Vladního nařízení nezmění/ kdy je mše svatá za farníky se prosím i nadále zapisujte v předsíni kostela do 50 lidí. Nad tento stav bude nutné zůstat na bohoslužbě před kostelem, kde je ozvučení.

      V neděli vždy bude podáno Svaté přijímání souběžně i pro ty, kteří již nemohli být uvnitř kostela. A též bude možnost přijmout Svaté přijímání hned po skončení nedělní mše svaté.

      Na nedělní půlhodinovou adoraci 6.12. za děkanát ve 14,30 hod,. se může zapsat 30 farníků.

Zpět