USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

25.04.2020 21:35

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření pro účast na Bohoslužbě, aby byla dodržována tato pravidla:

 

I. bohoslužby se ve stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.)

 

II. účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

 

III.  účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

 

IV. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

 

V. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

 

VI. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

 

VII.  délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

 

VIII.  bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

 

IX.  je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

 

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty.

 

Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

Zpět