svátost smíření

18.12.2017 08:10

Milí rodiče!

      Chci popřát všem požehnané prožívání adventní doby. Abychom se mohli dobře připravit na slavení vánočních svátků  Ježíšova narození, je dobře se připravit. Proto bych pozval rád vaše děti, které byly u Svatého přijímání a též vás rodiče ke svátosti smíření. Zítra tj. v sobotu 16.12. bude v naší  farnosti od 14,00 -16,00 hod. zpovídat

5 cizích zpovědníků. Ve Vsetíně, bude svátost smíření v neděli 17.12. od 14,00 -16,00 hod. kde bude zpovídat 10 zpovědníků. Je tedy možné využít této příležitosti

      V následném týdnu budu před večerní mší svatou v pondělí a pátek zpovídat od 16,15 a ve čtvrtek po mši svaté do 18,30 hod.

 

    Rád bych touto cestou popřál vašim rodinám pokojné a milostiplné prožití vánočních svátků a hojnost Božího požehnání v novém roce 2018.

P. Vlastimil Vaněk

Zpět