Skupinky Modliteb matek farnosti Hovězí vás srdečně zvou na MODLITEBNÍ TRIDUUM MM

22.06.2020 08:16

                      Skupinky Modliteb matek farnosti Hovězí vás srdečně zvou na

                                             MODLITEBNÍ   TRIDUUM   MM

které se koná ve dnech 26.,27., a 28. 6. 2020.

Srdečně zveme maminky, tatínky, babičky, prostě všechny, kteří cítí potřebu se modlit nejen za svoje rodiny, ke společné celosvětové modlitbě za naše děti a děti na celém světě.

Pátek 26.6.           -    odprošujeme za své hříchy

- po mši sv.

Sobota 27.6.         -    odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kteří ublížili nám

- v 8.00 hod.              i  našim dětem

Neděle 28.6.        -    chválíme a děkujeme Pánu za všechno, co učinil v našem

po ranní mši sv.        životě                           

 

Zpět