Poděkování

23.04.2022 22:15

Chci vyjádřit velké poděkování všem, kteří se zapojili s přípravou na Velikonoce. Za kostelnickou službu, zpěvákům, varhaníkům, hudebníkům, ministrantům, za přípravu Božího hrobu, květinovou výzdobu, úklid... Též velké poděkování za čas, který jste obětavě nabídli při celonoční a celodenní adoraci. Za obětavou službu kněží, kteří mě zastupují ve farnosti. Velký dík a Pán Bůh zaplať. Na všechny pamatuji v modlitbách a vyprošuji Boží požehnání a pokojné a milostiplné prožití velikonočních svátků Vám, Vašim rodinám a všem farníkům 

P.Vlastimil

Zpět