Plnomocné odpustky

26.10.2017 20:19

Již od 25.10. do 8. listopadu je možné denně získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba v duchu za zemřelé. Jsou stanoveny tři obvyklé podmínky: sv. smíření /zpověď/, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce. V ostatních dnech je možné takto získat odpustky částečné.

 

 

      1. listopadu -  odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek

/sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce/ je ještě potřebné se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Vyznání víry.

V ostatních dnech je možné takto získat odpustky částečné. 

Zpět