Peregrinatio In Honorem Apostolorum Gentium Slavorum - prezentace a pozvání

31.01.2019 08:04

Drahá poutnice, poutníku drahý,

v čase, kdy papež František, co poutník na území Panamy,

v den sv. Františka Saleského, jenž papežové využívají,

by k Světovému dni Sdělovacích prostředků adresovali poselství,

přičemž téma toho letošního zní:

"Od social network communities k lidskému společenství"

 touto cestou přicházím dnes k Vám i já,

a přikládám konkrétní prezentaci a pozvání

k historickému putování,

k poctě Apoštolů Slovanů, jejichž životní pouť až neuvěřitelná!
 

Protože bez poutníků pouti není,

a rezervace hotelů časové má vymezení

prosím o Vaše, co nejrychlejší přihlášení.

 

Slovy podobenství o nebeském království oznamuji Vám:

"krmný dobytek je poražen ..., vše jsem přichystal" 
(srv. Mt 22,1-14).

 

 K poutní hostině lidského společenství pozvání, 

jakož i k veškerému Ad maiorem Dei gloriam konání

Bůh Vám dej požehnání!

 

 S vděčností

Váš Josef

 

leták zde:Peregrinatio in Honorem Apostolorum Gentium Slavorum - prezentace a pozvání.pdf 

Zpět