PAMĚTNÍ DEN NA VELEHRADĚ - v sobotu 3. října

29.09.2020 07:48

 

PAMĚTNÍ DEN NA VELEHRADĚ

- v sobotu 3. října -

budou na Velehradě připomenuty tři výroční události letošního roku

70 let od Akce K

30 let od návštěvy sv. Jana Pavla II.

10 let od úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ.

 

Setkání bude 3.10. zahájeno ve 14:00 mší svatou ke cti sv. Jana Pavla II.

v bazilice bude celebrovat papežský nuncius Charles Daniel Balvo

s arcibiskupem Janem Graubnerem.

Zveme především všechny řeholníky a kněze

 

Po „Ite missa est“

 

1. Zastavení u sarkofágu kardinála T. Špidlíka SJ:

– vzpomínka a modlitba; vedou jezuité (P. provinciál, P. Altrichter ?)

 

2. Přítomní průvodem přejdou na Stojanovo nádvoří:

- hudební vstup, Jakub Macek;

- referát historika doc. Jaroslava Šebka o Akci K (8minut);

- požehnání pamětní desky Akce K – nuncius.

 

3. Poté papežského kříže:

- vzpomínka na návštěvu papeže sv. Jana Pavla II. - arcib. Graubner;

- litanie ke sv. JP II. – zazpívá sbor Velehrad;

- závěrečná modlitba litanií - arcib. Graubner;

- papežská hymna;

- 15.45hod - pohoštění duchovních v „Zimním sále“.

 

Kulturním doplňkem pamětního dne bude od 16:30 koncert souboru Musica Animata v bazilice.

 

Zpět