Ohlášky ze dne 9.8.2020

10.08.2020 07:31

Dnes je 19. neděle v mezidobí

Po. -  sv. Vavřince, jáhna a mučedníka – mše svatá již v 8,00 hod.

Út.  - sv. Kláry, panny – mše svatá v 18,00 hod.

St. – tichá mše svatá v 8,00 hod.

Čt. – Za nemocné

Pá. - sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

So . - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Doporučený zasvěcený svátek mše svatá v 9,30  hod.

Příští neděle je 20. neděle v mezidobí

 

 

Charita Vás zve na poutní výlet na Svatý Kopeček u Olomouce ve středu 19. srpna. Přihlašovat se můžete na tel: 734 875 592 nebo na Charitě.

 

Novokněz P. Milan Maštera děkuje za velkorysý dar, který jsme mu věnovali.

 

Kdo by si chtěl objednat knížku o P. Josefu Maňákovi, která bude představena 22.8. s možností prodeje – prosím zapište se.

 

Pamatujme v těchto dnech na modlitbu před požehnáním znovupostaveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, které bude v sobotu 15.8.

Zpět