Ohlášky ze dne 9.6.2024

09.06.2024 15:45

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Út. Památka sv. Barnabáše, apoštola.

Čt. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

      Večerní Mše svatá nebude.

 

OHLÁŠKY PŘED CÍRKEVNÍM SŇATKEM

Dne 15.6.2024 v kostele Maří Magdalény v Hovězí, uzavřou svátost manželství tito snoubenci:

JAN HRUBEŠ, bydliště Praha

a ANETA DORŇÁKOVÁ, bydliště Hovězí.

 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ

Zápis Mší svatých na II. pololetí bude v pondělí 10. června 2024 od 19:00 do 20:00 hod. a v úterý 11. června 2024 od 9:00 do 10:00 hod na faře.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 13. června 2024 se uskuteční v naší farnosti setkání seniorů. Mše svatá bude v 15:30 hod. Všichni jsou srdečně zváni. Více informací ve vývěsce.

 

FARNÍ RADA

V pátek 14. června 2024 se uskuteční setkání farní rady v 19:00 hod. na faře.

 

OPRAVA FARY

Na farní budově se vyměňovaly okapy. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať za ochotu a pomoc.  

 

PODĚKOVÁNÍ ZA NOC KOSTELŮ

Děkuji všem za přípravu a za účast. Prožili jsme krásný duchovní večer. Pán Bůh zaplať.

 

PRÁZDNINOVÉ TÁBORY

O prázdninách se uskuteční tyto tábory: Farní tábor od 7.-13.7. 2024; Skautský tábor od 22.-30.7.2024 a Ministrantský tábor od 11.-16.8. 2024.

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zpět