Ohlášky ze dne 9.6.2019

10.06.2019 10:32

Dnes je Slavnost seslání Ducha svatého

Po. - Panny Marie, Matky církve

Út. – sv. Barnabáše, apoštola

St. – Večerní mše svatá v 18,00 hod.

Čt. – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

mše svatá již v 7,45 /pak odjíždím na  kněžskou konferenci/

Večerní již nebude. Jsme zváni na fatimský den do Vsetína. Program začíná od 16,30, mše svatá v 18,00 hod. Blíže plakát a farní stránky.

Pá. – adorace 17,00 hod a v 18,00 mše svatá

Příští neděle je Slavnost Nejsvětější Trojice

Dnešní sbírka byla na Církevní školy v diecézi. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Odpoledne od 15,00 hod. na faře bude v rámci Farního dne setkání dětí, rodičů, prarodičů a všech,  kteří přicházejí mezi nás. Společně se připraví  vaječina a můžeme spolu prožít hezké odpoledne. Kdy by chtěl něco napéct a přinést, nebude se mu v tom  bránit a bude to vítané. Též uvítáme jak vstup 3 vejce - není podmínkou. O další malé občerstvení bude postaráno.

 

Příští neděli jsme všichni srdečně zváni do Uherské ke zvoničce Nejsvětější Trojice. Ve 14.30 modlitba Sv. růžence a v 15.00 mše svatá, kterou bude sloužit Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Mše svatá bude sloužena za nedožitých 80 let P. Josefa Trtíka a rodinu Trtíkovu.

Zvonička Nejsvětější Trojice je nově předána do majetku naší farnosti. Proto se budeme po prvé podílet na přípravě letošní pouti. Prosíme všechny, kteří by byli ochotni napéct buchty nebo koláčky, aby svoje výrobky donesli v sobotu 15.6. mezi

17-18.00 na faru. Uvítali bychom také cca 3 l  slivovice.

Frgály a ostatní občerstvení je zajištěno.

 

Ve čtvrtek již výuka náboženství nebude.

Zapisování mší svatých od 24.6.

Zpět