Ohlášky ze dne 9.5.2021

08.05.2021 21:04

Dnes je 6. neděle velikonoční. Tento týden se budeme modlit za Daniela Maňáka, který se připravuje na Svaté přijímání a za jeho rodinu.

Po. - mše svatá v 18.00 hod.

Út. - mše svatá v 8.00 hod.

St. - mše sv. v 17.00 hod. jen pro děti, které se připravují na Svaté přijímání a jejich rodiče.

Čt. - Slavnost Nanebevstoupení Páně, v 17.30 hod. ADORACE, mše sv. v 18.00 hod. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. K plnému prožití těchto dní máte k dispozici Litanie k Duchu Svatému na lavici u bočního vstupu, které si můžete vzít sebou domů.

So. - mše svatá v 8.00 hod.

Ne. - ranní mše sv. již v 7.00 hod.  –  POZOR   ZMĚNA   ČASU!!!

Mariánské pobožnosti jsou ve všední den po mši sv. a v neděli v 18.00 hod.

Příští neděle je 7. neděle velikonoční.

Na nedělní mše svaté 16. května je možné se zapsat v předsíni kostela. V sakristii jsou opět k zakoupení lázeňské oplatky a trojhránky za 100,-- Kč. Tímto můžeme přispět na stavbu nových varhan v bazilice sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.

Úmysly mší sv. si můžete zapsat do konce měsíce června u paní Jany Mazáčové, tel. 605 504 406.

Kázání pro děti

https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ

Všechny Vás srdečně zdravím a žehnám Vám z Luhačovic. K dnešnímu Dni matek přeji všem maminkám hojnost Božího požehnání za jejich lásku a starostlivost, kterou věnovaly a věnují svým dětem. Na maminky budu pamatovat modlitbou Svatého růžence. Pamatuji na Vás všechny v modlitbě. Kdyby někdo potřeboval tady v Luhačovicích odsloužit mši sv., pošlete mi prosím Váš úmysl na tel. číslo: 739 246 029 a oznámím Vám, kdy bude mše sv. odsloužena. Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje P. František Král, číslo tel.:

731 402 160.                                                             P. Vlastimil Vaněk

 

Zpět